สุนัขล่าเหยื่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สุนัขล่าเหยื่อ (อังกฤษ: Gun dog หรือ bird dogs) เป็นประเภทของสุนัข (Dog type) ที่ผสมพันธุ์ขึ้นเพื่อช่วยนักล่าสัตว์ในการหาเหยื่อ หรือ เก็บเหยื่อที่มักจะเป็นนก สุนัขล่าเหยื่อแบ่งออกเป็นสามประเภท: สุนัขเก็บเหยื่อ (Retriever), สุนัขต้อนเหยื่อ (flushing dog) และ สุนัขชี้เหยื่อ (pointing breed) สมาคมเค็นเนลบางสมาคมก็จัดสุนัขล่าเหยื่อให้อยู่ในกลุ่มอิสระเป็นกลุ่มสุนัขล่าเหยื่อ (Gundog Group) บางสมาคมก็รวมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสุนัขกีฬา (Sporting Group) ประเภทที่นิยมกันมากที่สุดก็ได้แก่สเปเนียล, โกลเดนรีทรีฟเวอร์ และลาบราดอร์

สุนัขล่าเหยื่อแบ่งได้เป็นหลายประเภทแต่ละประเภทก็แบ่งย่อยออกไปอีก:

Type Example
สุนัขชี้เหยื่อ หรือ Pointers
อิงก์ลิชพ้อยนเตอร์ (English Pointer)
สุนัขเก็บเหยื่อ หรือ Retriever
โกลเดนรีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever)
สุนัขหาเหยื่อ หรือ Setter
อิงก์ลิชเซ็ตเตอร์ (English Setter)
สุนัขต้อนเหยื่อสเปเนียล
หรือ Flushing Spaniel
อิงก์ลิชค็อคเคอร์สเปเนียล (English Cocker Spaniel)
สุนัขน้ำ หรือ Water dog
แสตนดาร์ดพูเดิล (Standard Poodle)

แม้ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มเฉพาะตามหน้าที่แต่สุนัขล่าเหยื่อมักจะมีความสามารถมากกว่าที่จำกัดเฉพาะในกลุ่มที่จัดไว้ ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดสุนัขประเภทนี้ก็อาจจะมีประโยชน์หลายอย่างในการล่าสัตว์