สุขศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Poster to raise awareness about the importance of clean water for good hygiene (poster designed for use in Asian countries).[1]

สุขศาสตร์ (อังกฤษ: hygiene) เป็นชุดการปฏิบัติซึ่งกระทำเพื่อรักษาสุขภาพ องค์การอนามัยโลกนิยามว่า "สุขศาสตร์หมายถึงภาวะและการปฏิบัติที่ช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่โรค"[2] อนามัยส่วนบุคคลหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย

สุขศาสตร์มีความหมายกว้างกว่าความสะอาด โดยรวมทางเลือกนิสัยส่วนบุคคลว่าอาบน้ำ ล้างมือ ตัดเล็บและเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจกับการรักษาพื้นผิวของบ้านและที่ทำงานให้สะอาดและปลอดเชื้อโรค

บางสังคมอาจถือว่าการปฏิบัติสุขศาสตร์บางอย่างเป็นประจำเป็นนิสัยที่ดี ขณะที่การละเลยสุขศาสตร์อาจถือว่าน่ารังเกียจ ไม่เคารพหรือคุกคาม

อ้างอิง[แก้]

  1. "Water, Sanitation and Hygiene Poster Set with Trainer Guide". Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST). March 2013.
  2. "Hygiene". World Health Organization (WHO).