สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมงานข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูล ความรู้ ผลการทดลอง สาระทั้งที่เป็นทางวิชาการและอ่านได้ทั่วไป โดยทั่วไปแล้ว สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถแยกเป็น 4 ประเภทคือ [1]

  1. สิ่งตีพิมพ์ปฐมภูมิ (Primary Publications)
  2. สิ่งตีพิมพ์ทุติยภูมิ (Secondary Publications)
  3. สิ่งตีพิมพ์ตติยภูมิ (Tertiary Publications)
  4. นวนิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction)

สิ่งตีพิมพ์ปฐมภูมิ (Primary Publications)[แก้]

เป็นสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ผลงานที่ยังมิได้มีการพิมพ์เผยแพร่มาก่อน เนื้อหาครอบคลุม สิ่งที่ได้จากการทดลอง ค้นคว้า วิจัย ปาฐกถา อภิปราย หรือเรียบเรียงขึ้นใหม่ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภท

สิ่งตีพิมพ์ทุติยภูมิ (Secondary Publications)[แก้]

เป็นสิ่งพิมพ์ที่เกิดจากการนำสิ่งพิมพ์ปฐมภูมิมาเรียบเรียงใหม่อย่างมีระบบแบบแผน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้า สิ่งพิมพ์ประเภทนี้ ได้แก่

สิ่งตีพิมพ์ตติยภูมิ (Tertiary Publications)[แก้]

คือ สิ่งพิมพ์ที่เกิดจากผลของการศึกษาค้นคว้า หรือเรียบเรียงขึ้นใหม่อย่างมีระเบียบแบบแผน โดยอาศัยหลักฐานข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ปฐมภูมิ สิ่งพิมพ์ทุติยภูมิ ซึ่งครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภท

นวนิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction)[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ธิดา โพธิพุกกณะ. วรรณกรรมวิทยาศาสตร์. สงขลา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๒๑