สินค้าปกติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขนส่งมวลชนเป็นสินค้าปกติ

สินค้าปกติ (Normal goods) หมายถึงสินค้าที่เมื่อผู้คนมีรายได้สูงขึ้น ปริมาณการบริโภคสินค้าชนิดนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย