สินค้าปกติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สินค้าปกติ (Normal good) หมายถึงสินค้าที่เมื่อผู้คนมีรายได้สูงขึ้น ปริมาณการบริโภคสินค้าชนิดนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย