ข้ามไปเนื้อหา

สินค้ากิฟเฟน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางเศรษฐศาสตร์ สินค้ากิฟเฟน (อังกฤษ: Giffen good) เป็นสินค้าที่ปริมาณความต้องการซื้อสูงขึ้นเมื่อราคาสินค้านั้นสูงขึ้นและปัจจัยอื่นคงที่ สินค้ากิฟเฟนมีลักษณะขัดกับกฎอุปสงค์ที่ระบุว่า เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นจะลดลง

ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค สินค้ากิฟเฟน เป็นสินค้าด้อยที่มีผลกระทบจากราคาสูง กล่าวคือ การที่สินค้าชนิดหนึ่งราคาสูงขึ้น มีผลทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อโดยรวมน้อยลง ทำให้ผู้บริโภคจำเป็นต้องหันไปซื้อสินค้าด้อยมากขึ้นอีก คำอธิบายเรื่องสินค้ากิฟเฟนมักยกตัวอย่างอุปสงค์ของมันฝรั่งในช่วงภาวะขาดแคลนอาหารในไอร์แลนด์ มันฝรั่งเป็นอาหารราคาถูกที่ทำให้อิ่มท้องได้ หากราคามันฝรั่งต่ำลง ผู้บริโภคจะสามารถซื้ออาหารชนิดอื่นมาบริโภคด้วยมากขึ้น ทำให้ความต้องการซื้อมันฝรั่งลดลง สวนทางกับกฎอุปสงค์[1] อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในระยะหลังได้สรุปว่า ข้อสังเกตว่ามันฝรั่งเป็นสินค้ากิฟเฟนในช่วงอาหารขาดแคลนในไอร์แลนด์ ไม่เป็นความจริง[2][3] ทฤษฎีของสินค้ากิฟเฟน แตกต่างจากสินค้าสำหรับการบริโภคเพื่อโอ้อวดหรือสินค้าเวเบล็น ที่อธิบายพฤติกรรมการซื้อสินค้าราคาแพงเพื่อโอ้อวดฐานะทางเศรษฐกิจ

อ้างอิง[แก้]

  1. Mas-Colell, Andreu; Whinston, Michael D.; Green, Jerry R. (1995). Microeconomic Theory. Oxford University Press. p. 26. ISBN 0-19-510268-1.
  2. Dwyer, Gerald P.; Lindsay, Cotton M. (1984). "Robert Giffen and the Irish potato". American Economic Review. 74 (1): 188–192. JSTOR 1803318.
  3. Rosen, Sherwin (1999). "Potato paradoxes". Journal of Political Economy. 107 (S6): S294–S313. doi:10.1086/250112.