สายแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ซ้าย: สายแพชนิด 20 เส้น สีเทา ฉนวนส่วนปลายถูกปอกไว้ โดยสายเส้นที่ 1 เป็นสีแดง ขวา: สายแพชนิด 16 เส้น สีรุ้ง โดยมีหัวต่อแบบทะลุตัวนำอยู่ตรงปลาย

สายแพ (อังกฤษ: Ribbon cable) เป็นสายนำสัญญาณที่มีตัวนำหลายเส้นขนานกันเป็นแผ่นกว้าง นิยมใช้ในงานที่ต้องการเชื่อมโยงสายสัญญาณจำนวนมากเส้นไปด้วยกัน (เช่น บัสในวงจรอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งชื่อภาษาอังกฤษต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วย เช่น BBC Micro หรือ Apple II