สับปะรดภูแล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สับปะรดภูแลเชียงราย (อังกฤษ: Chiangrai Phulae Pineapple) หรือในชื่อเรียก สับปะรดภูแล เป็นสับปะรดสายพันธุ์ในกลุ่มควีน ลูกเล็กและสามารถปลูกได้ตลอดปี ผล ขนาดเล็ก เนื้อสีทอง กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบ รับประทานได้ รสชาติหวานปานกลาง[1] แหล่งกำเนิดอยู่ที่ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[2][3][4]

ประวัติ[แก้]

เอนก ประทีป ณ ถลาง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อาศัยอยู่ที่ตำบลนางแล เป็นผู้นำพันธุ์มาจากจังหวัดภูเก็ตมาปลูก ในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยไม่ได้มีการใช้ยาฆ่าแมลงและใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นคนละพันธุ์กับสับปะรดนางแล และสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อจากพันธุ์ภูเก็ตเป็นพันธุ์ภูแล เนื่องจากแม่ค้าคนกลางเห็นว่า ลักษณะลูกมีลักษณะเล็กและคนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวชอบกิน โดยเป็นการผสมชื่อระหว่าง ตำบลนางแล กับ สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต มิใช่มาจาก พันธุ์ภูเก็ต ผสมกับพันธุ์นางแล [5]

รายการอ้างอิง[แก้]

สับปะรดภูแล เชียงราย