สันสกฤตาภิวัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางสังคมวิทยา สันสกฤตาภิวัตน์ หรือ การทำเป็นสันสกฤต (อังกฤษ: Sanskritisation หรือ Sanskritization) เป็นกระบวนการที่ชนชั้นต่ำกว่าในระบบวรรณะเคลื่อนที่ขึ้นไปตามชนชั้นผ่านการเอาอย่างพิธีกรรมและการปฏิบัติของชนชั้นที่สูงกว่าหรือที่เป็นชนชั้นปกครอง กระบวนการนี้เหมือนกันกับการ "พาสซิง" ในสังคมวิทยา คำว่า “กระบวนการทำเป็นสันสกฤต” นั้นถูกทำให้นิยมขึ้นโดยเอ็ม เอ็น ศรีนิวาส นักวิชาการชาวอินเดียในช่วงทศวรรษ 1950s[1][2][3]

ในมุมกว้าง อาจเรียกว่าเป็นกระบวนการ พรหมาภิวัตน์ หรือ การทำเป็นพราหมณ์ (อังกฤษ: Brahmanization[4]) ซึ่งเป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ธรรมเนียมและขนบทางความเชื่อของท้องถิ่นอินเดียแปรไปตามและรวมเข้ากับธรรมเนียมพราหมณ์, สร้างลักษณะร่วมทั่วทั้งอินเดียของศาสนาฮินดู[4][3][5]

นิยาม[แก้]

ศรีนิวาสนิยามคำว่า สันสกฤตาภิวัตน์ (Sanskritisation) ว่าเป็นกระบวนการที่ซึ่ง

วรรณะหนึ่งในระบบฮินดูที่อยู่ในชนชั้น ต่ำ หรือ กลาง หรือชนเผ่า หรือกลุ่มคนอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงจารีต, ขนบ, พิธีกรรม, แนวคิด และวิถีชีวิต เพื่อให้เป็นไปในทิศเดียวกับวรรณะ ทวิชา โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะนำไปสู่การเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นในวรรณะเดียวกับชนชั้นที่ตามขนบแล้วยอมรับกันในชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นชนชั้นปกครอง ... ."[6]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Charsley 1998, citing Srinivas 1952
 2. Srinivas et al. 1996.
 3. 3.0 3.1 Editors of Encyclopaedia Britannica [b].
 4. 4.0 4.1 Flood 2013, p. 148.
 5. Turner 2020.
 6. Jayapalan 2001, p. 428.

บรรณานุกรม[แก้]

 • Ambedkar, Bhimrao Ramji (May 1917) [9 May 1916]. "Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development". Indian Antiquary. XLI.
 • Bista, Dor Bahadur (1999). Fatalism and Development. Oxford India Press.
 • Charsley, S. (1998). "Sanskritization: The career of an anthropological theory". Contributions to Indian Sociology. 32 (2): 527. doi:10.1177/006996679803200216. S2CID 143948468.
 • Editors of Encyclopaedia Britannica [a] (n.d.). "Rajput". Encyclopædia Britannica.
 • Editors of Encyclopaedia Britannica [b] (n.d.). "Other sources: the process of "Sanskritization"". Encyclopædia Britannica. The history of Hinduism " Sources of Hinduism " Non-Indo-European sources " The process of "Sanskritization".
 • Guneratne, Arjun (2002). Many Tongues, One People: The making of Tharu identity in Nepal. Ithaca, New York: Cornell University Press. ISBN 0801487285. สืบค้นเมื่อ 11 April 2011 – โดยทาง Google Books.
 • Ikegame, Aya (2013). "Karnataka: Caste, dominance and social change in the 'Indian village'". ใน Berger, Peter; Heidemann, Frank (บ.ก.). The Modern Anthropology of India: Ethnography, themes, and theory. Routledge. p. 128. ISBN 9781134061112 – โดยทาง Google Books.
 • Jaffrelot, Christophe (2005). Dr. Ambedkar and Untouchability: Analysing and fighting caste. London, UK: C. Hurst & Co. ISBN 978-1-85065-449-0.
 • Jayapalan, N. (2001). Indian Society and Social Institutions. Atlantic Publishers & Distributors. p. 428. ISBN 978-81-7156-925-0. สืบค้นเมื่อ 17 January 2013.
 • Singh, Yogendra (1994). Modernization of Indian Tradition – A systematic study of social change. Jaipur, IN: Rawat Publications.
 • Srinivas, M.N. (1952). Religion and Society among the Coorgs of South India. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Srinivas, Mysore Narasimhachar (1962). Caste in Modern India, and other essays. Bombay, IN: Asia Publishing House. p. 48. OCLC 5206379.
 • Srinivas, M.N.; Shah, A.M.; Baviskar, B.S.; Ramaswamy, E.A. (1996). Theory and Method: Evaluation of the work of M.N. Srinivas. New Delhi, IN: Sage. ISBN 81-7036-494-9.
 • Caste in Modern India; and other essays (11th Reprint ed.). Bombay, IN: Media Promoters & Publishers. 1994 [1962]. p. 48.
 • Talbot, Cynthia (2015). The Last Hindu Emperor: Prithviraj Cauhan and the Indian Past, 1200–2000. Cambridge University Press. ISBN 9781107118560 – โดยทาง Google Books.
 • Tarde, Gabriel (1899). Social Laws: An outline of sociology. New York, NY; London, UK: The Macmillan Company; Macmillan & Co.
 • Turner, Bryan S. (2020), "Sanskritization", International Encyclopedia of the Social Sciences
 • Varadpande, Manohar Laxman (1987). History of Indian Theatre: Classical theatre. Abhinav Publications. p. 290. ISBN 978-81-7017-430-1 – โดยทาง Google Books.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]