เลือดเย็น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สัตว์เลือดเย็น)

เลือดเย็น หมายถึง

  • "สัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถปรับอุณหภูมิของ ร่างกายให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม"
ชุดคุณลักษณะซับซ้อนซึ่งกำหนดการปรับอุณหภูมิกายของสัตว์เหล่านี้ ได้แก่
  • ectothermy การควบคุมอุณหภูมิร่างกายผ่านวิธีการผ่านนอก เช่น การผึ่งแดด
  • poikilothermy ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการทำหน้าที่ในพิสัยอุณหภูมิภายในกว้าง
  • bradymetabolism ความสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเมแทบอลิซึมได้อย่างมากเพื่อสนองต่อความต้องการ เช่น สัตว์ที่จำศีล
  • "มีใจเหี้ยมสามารถทำลายชีวิตหรือชื่อเสียงผู้อื่นได้ โดยไม่รู้สึกหวั่นไหว"

ดูเพิ่ม[แก้]