สังคมเว็บไซต์ออนไลน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สังคมเว็บไซต์ออนไลน์ (อังกฤษ: Social web) คนในสังคมหรือผู้คนต่างๆ ใช้ในการโต้ตอบกันกับส่วนอื่น ๆ โดยทั่วไปบนเวิลด์ไวด์เว็บ ผู้คนมากมายมารวมตัวกันมีความสนใจที่มีร่วมกัน แต่ก็ยังมีหลายวิธีที่ผู้คนในสังคมใช้กันในทุกวันนี้ ประเภทแรกของสังคมเว็บไซต์ออนไลน์ที่ทำขึ้นคือ “คนเป็นส่วนสำคัญของเว็บไซต์” เช่น Bebo, Facebook และ MySpace เว็บไซต์ดังกล่าวจะส่งเสริมผู้คนเป็นจุดสำคัญของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การกระทำเช่นนี้ identity ออนไลน์ (และโปรไฟล์) ถูกสร้างโดยผู้ใช้แต่ละคนในหลายรูปแบบคล้ายกับหนังสือเดินทาง

ประเภทที่สองของสังคมเว็บไซต์ออนไลน์จะเป็นตัวอย่างโดยเรียงลำดับความสำคัญของงานต่างๆของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากมีความสนใจในการถ่ายภาพและต้องการแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับผู้อื่นที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน ก็มีเว็บไซต์การถ่ายภาพเช่น Flickr, Kodak Gallery และ Photobucket

นอกจากนี้ยังมีวิธีที่สองของคนในสังคมเว็บไซต์ออนไลน์ ชนิดทั่วไปที่ใช้มากที่สุดและบ่อยที่สุดในทุกเวลาระยะทางและเฉพาะในเวิลด์ไวด์เว็บ ในสังคมเว็บไซต์ออนไลน์นั้นไม่มีการติดต่อสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวส่วนบุคคล ส่วนมากในสังคมเว็บไซต์ออนไลน์ใน Flickr คือการแบ่งปันภาพถ่ายและการแสดงความคิดเห็นในรูปของผู้อื่น อย่างไรก็ตามแต่สมาชิก Flickr มาจากพื้นที่ทั่วไปในท้องถิ่น

สังคมเว็บไซต์ออนไลน์อาจใช้เรียกแตกต่างกันสองแนวความคิด แนวคิดแรกคือเป็นคำอธิบายของเว็บ 2.0 เทคโนโลยีที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและชุมชนก่อนสิ่งอื่นใด แนวคิดที่สองเป็นข้อเสนอสำหรับเครือข่ายในอนาคตคล้ายกับเวิลด์ไวด์เว็บ

คำอธิบายของสังคมเว็บไซต์ออนไลน์[แก้]

สังคมเว็บไซต์ออนไลน์สามารถอธิบายเป็นคนเชื่อมโยงกันและการโต้ตอบกับเนื้อหาการมีส่วนร่วมในลักษณะการสนทนาและมีส่วนร่วมทางอินเทอร์เน็ต การใช้งานสังคมเว็บไซต์ออนไลน์สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้คน

ตัวอย่างการใช้งานสังคมเว็บไซต์ออนไลน์ Twitter, Facebook, และ Jaiku

สังคมเว็บไซต์ออนไลน์เป็นเครือข่ายแห่งอนาคต[แก้]

สังคมเว็บไซต์ออนไลน์จะเชื่อมโยงผู้คน องค์กร และความคิด การกล่าวถึงวิธีการใช้คำในบริบทนี้ถูกแนะนำในกรกฎาคม 2004 เรียกว่า “สังคมเว็บไซต์ออนไลน์ : สร้างเครือข่ายสังคมกับ XDI” ในกระดาษได้อธิบายวิธีการแนะนำโพรโทคอลใหม่เพื่อใช้สำหรับกระจายการแบ่งปันข้อมูลและประสานสื่อให้ตรงกัน, XDI, สามารถเปิดใช้งานใหม่ของชั้นข้อมูลที่เชื่อถือได้แลกเปลี่ยนการใช้งาน มีการสร้างกุญแจซึ่งให้ในการบล็อกเลเยอร์นี้คือ I-names และ I-numbers (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด OASIS XRI), หน้า Dataweb และ link contracts

การสร้างเครือข่ายสังคมเว็บไซต์ออนไลน์โดยใช้ FOAF ถูกใช้ตั้งแต่ปี 2000

การเปรียบเทียบเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดคือระบบธนาคารทั่วโลกและระบบบัตรเครดิต โครงสร้างพื้นฐานนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน โดยทั่วไปหมายถึงการสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือคือธนาคาร

สังคมเว็บไซต์ออนไลน์ใช้วิธีเดียวกันสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญโดยทั่วไปหมายถึงการสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้บริการ โดยบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือ

หนังสืออ่านเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]