สหภาพยูเทรกต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แสดงเนเธอร์แลนด์ของสเปน สหภาพยูเทรกต์ และสหภาพอารัส

สหภาพยูเทรกต์ (ดัตช์: Unie van Utrecht) เป็นสนธิสัญญาที่ลงนามกันเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1579 ที่เมืองยูเทรกต์ เนเธอร์แลนด์ โดยจังหวัดทางเหนือของเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการปกครองของราชวงศ์ฮาพส์บวร์คสายสเปน[1]

สหภาพยูเทรกต์เป็นจุดเริ่มต้นการก่อตั้งสาธารณรัฐแห่งรัฐดัตช์ทั้งเจ็ด ซึ่งไม่ได้รับการรับรองเอกราชจากจักรวรรดิสเปน นำไปสู่การเกิดสงครามแปดสิบปี

ผู้ลงนามในสนธิสัญญาได้แก่จังหวัดฮอลแลนด์ จังหวัดเซลันด์ จังหวัดยูเทรกต์ และจังหวัดโกรนิงเงิน กล่าวคือกลุ่มจังหวัดเนเธอร์แลนด์ทางตอนเหนือประชากรส่วนใหญ่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับการลงนามในสหภาพอารัสที่จังหวัดทางใต้ของเนเธอร์แลนด์ที่นับถือนิกายคาทอลิกได้ลงนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์สเปน[2]

หลังจากนั้นไม่กี่เดือน เมืองอื่น ๆ ได้เข้าร่วมลงนามด้วยเช่นกัน ได้แก่ เกนต์ ฟรีสลันด์ และเกลเดอร์ส และต่อมาเมืองย่อยหลายเมืองในจังหวัดที่ไม่ได้ร่วมลงนามในครั้งแรกก็ทยอยร่วมลงนามในฤดูร้อนปีเดียวกัน

อ้างอิง[แก้]

  1. Geyl, Pieter (1980). The revolt of the Netherlands, 1555–1609. Barnes & Noble Books.
  2. http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?ParagraphID=hyj