สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อังกฤษ: Thai Contractors Association Under H.M. The King’s Patronage) เดิมมีชื่อว่า สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม จดทะเบียนเป็นสมาคมตามพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2471 และได้อัญเชิญ นายพลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวง กำแพงเพ็ชรอรรคโยธิน ทรงเป็นนายกสมาคมฯ พระองค์แรก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านช่างให้มีความเจริญ สร้างความสามัคคีในระหว่างนายช่าง รักษาฐานและความประพฤติของนายช่างให้เป็นที่นับถือ โดยไม่เป็นปรปักษ์แก่พระราชกำหนดกฎหมาย

ชื่อของสมาคม[แก้]

สมาคมได้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งดังนี้

  • ชื่อเมื่อแรกตั้งสมาคม “สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม” ปีพ.ศ. 2471
  • เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมนายช่างแห่ง ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2479
  • เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมนายช่างเหมาไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2509
  • เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2526

นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน คือนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561-2563

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]