สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตราสัญลักษณ์สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตราสัญลักษณ์
ก่อตั้งพ.ศ. 2482
สำนักงานใหญ่ญี่ปุ่น เลขที่ 3-14-6 คะมิโอะซะกิ
ชินะงะวะ โตเกียว
นายกสมาคม
พิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์
การเข้าร่วมไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ
พนักงาน
90
เว็บไซต์tsaj.org

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อังกฤษ: Thai Students' Association in Japan under the Royal Patronage) หรือ สนทญ. (TSAJ) เป็นสมาคมนักเรียนและนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา กับทั้งกระชับความสัมพันธ์กับข้าราชการและคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ประวัติ[แก้]

นักเรียนไทยรุ่นแรกที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นได้รับทุนเล่าเรียนหลวงของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อ พ.ศ. 2445[1] และได้ชุมนุมกันทำกิจกรรมสืบเนื่องมาจน พ.ศ. 2482 ได้จัดตั้งสมาคมและจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า "สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น" มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของนักเรียนและนักศึกษาไทยในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศนั้น[2][3][4]ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2482 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรงรับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยมีพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ว่า

"ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทย เสมอ"[5]

การดำเนินงาน[แก้]

สมาคมดำเนินโครงการหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาการ เช่น งานประชุมวิชาการนานาชาติ[6][7][8] แนะแนวการศึกษา และรวบรวมบทคัดย่องานวิจัย รวมถึงประโยชน์ด้านสังคม เช่น แข่งขันกีฬานักเรียนไทย กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยในชนบท และด้านวัฒนธรรม เช่น งานสงกรานต์ และงานลอยกระทง[9][10]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.th.emb-japan.go.jp/th/policy/speech_komachi_tu.htm บทบรรยาย "ความท้าทายในอนาคต หลัง 6 ศตวรรษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น" โดยนายเคียวจิ โคะมะจิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย"
  2. http://tsaj.org/about/ ประวัติจากเว็บไซต์สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นฯ
  3. http://www.fedu.uec.ac.jp/SAIYAI/tsaj.html ข้อมูลจากนิตยสาร"สายใย"
  4. http://www.aynj.org/member-associations/ ประวัติจากเว็บไซต์ ASEAN Youth Network in Japan
  5. http://news.ch7.com/speech/22/40 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  6. http://www.ocsc.org.au/site/?p=1136 งานประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ที่ประเทศญี่ปุ่น
  7. http://www.thaiembassy.jp/rte3/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:1020-5&catid=44:2012-01-19-07-06-26&Itemid=97 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว:งานประชุมวิชาการนานาชาติ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
  8. http://www.titech.ac.jp/english/news-event/detail_3145.html?id=news-event เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว:งานประชุมวิชาการนานาชาติ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
  9. http://www.thaiembassy.jp/rte3/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:20130408-&catid=51:2013-01-17-08-30-29&Itemid=105 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว:สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ
  10. http://www.thaiembassy.jp/rte3/index.php?option=com_content&view=article&id=624:2009-10-28-00-44-38&catid=26:friendship-forum&Itemid=87 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว:สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]