ข้ามไปเนื้อหา

สมรรถนทักษะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมรรถนทักษะ[1] (อังกฤษ: hard skills) หรือ ทักษะทางเทคนิค (technical skills) คือทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหรือสถานการณ์จำเพาะ โดยมุ่งไปที่ความเข้าใจและความชำนิชำนาญทั้งด้านวิธีการ กระบวนการ วิธีดำเนินการ และเทคนิคของกิจกรรมจำเพาะนั้น ๆ[2] ทักษะเหล่านี้สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ชัดเจน ต่างกับจรณทักษะ (soft skills) ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล[3] สมรรถนทักษะยังเป็นทักษะที่สามารถทดสอบได้หรือผ่านการทดสอบมาแล้ว และบางครั้งอาจจำเป็นต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพ ความรู้ทางเทคนิค หรือคุณวุฒิทางวิชาการด้วย[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "จรณทักษะ (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗)". สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
  2. DuBrin, Andrew (2008). Essentials of Management. Mason, OH: South-Western Cengage Learning. p. 16. ISBN 9780324353891.
  3. Connett, Wendy (31 มีนาคม 2023). "Hard Skills: Definition, Examples, and Comparison to Soft Skills". Investopedia. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 พฤษภาคม 2023. สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2023.
  4. Carter, Jenny; O'Grady, Michael; Rosen, Clive (2018). Higher Education Computer Science. Cham: Springer. p. 223. ISBN 9783319985893.