สภาพธรรมชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สภาพธรรมชาติ (อังกฤษ: state of nature) ในปรัชญาจริยศาสตร์และการเมือง ศาสนา และทฤษฎีสัญญาประชาคม และกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นชีวิตในทางทฤษฎีของบุคคลก่อนมีสังคมเกิดขึ้น[1] นักปรัชญาทฤษฎีสภาพธรรมชาติอนุมานว่าจะต้องมีช่วงเวลาก่อนมีสังคมจัดระเบียบเกิดขึ้น และข้อสันนิษฐานดังนี้จึงก่อให้เกิดคำถามอย่าง "ชีวิตก่อนมีประชาสังคมเป็นอย่างไร" "รัฐบาลถือกำเนิดขึ้นจากฐานะตั้งต้นนี้ครั้งแรกได้อย่างไร" และ "อะไรคือเหตุผลสันนิษฐานสำหรับการเข้าสู่สภาพสังคมโดยการสถาปนารัฐชาติ"

ในทฤษฎีสัญญาประชาคมบางฉบับมองว่าไม่มีสิทธิในสภาพธรรมชาติ และสัญญาประชาคมนั่นแหละที่สร้างสิทธิและพันธกรณี แต่บางฉบับก็เชื่อว่าสัญญานั้นเป็นข้อจำกัดปัจเจกเพื่อควบคุมสิทธิตามธรรมชาติ

อ้างอิง[แก้]

  1. Emer de Vattel, The Law of Nations, Preliminaries. Idea and General Principles. §4.