สภาคอมมิวนิสต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สภาคอมมิวนิสต์ (อังกฤษ: Council Communism) หรือ สภามาร์กซิสต์ เป็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายซ้ายจัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1920 ซึ่งมีพรรคกรรมกรคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมนี (KAPD) เป็นหลักสำคัญขององค์กร สภาคอมมิวนิสต์ยังคงดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวตามเหตุผลและหลักการของมาร์กซิสต์และสังคมนิยมเสรี

หลักการสำคัญของสภาคอมมิวนิสต์ คือ ให้รัฐบาลและเศรษฐกิจควรจะอยู่ภายใต้การบริหารของสภาแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยการเลือกผู้แทนจากสถานที่ทำงานและสามารถให้มีการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งได้ทุกเมื่อ จากแนวคิดดังกล่าว หลักการของสภาคอมมิวนิสต์จึงขัดต่อลัทธิอำนาจนิยม รัฐสังคมนิยมและรัฐทุนนิยม รวมไปถึงการต่อต้านพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติ เนื่องจากจะนำไปสู่พรรคการเมืองเผด็จการในที่สุด สภาคอมมิวนิสต์สนับสนุนประชาธิปไตยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเหล่าผู้ใช้แรงงานจะสามารถจัดตั้งสหพันธ์แรงงานเพื่อปกป้องสิทธิของตน สภาคอมมิวนิสต์มักจะถูกมองว่ามีส่วนคล้ายกับลัทธิอนาธิปไตย เนื่องจากแนวคิดต่อต้านลัทธิอำนาจนิยมตามแบบลัทธิเลนิน และปฏิเสธแนวคิดของพรรคการเมืองแถวหน้า