สปริงเกอร์ดับเพลิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สปริงเกลอร์ดับเพลิง (ส่วนสีแดงเป็นกระเปาะแก้วบรรจุแอลกอฮอล์)

สปริงเกลอร์ดับเพลิง (อังกฤษ: fire sprinkler) เป็นสปริงเกลอร์ฉีดน้ำชนิดพิเศษ ติดตั้งไว้ตามฝ้าเพดานในอาคาร และจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้, หัวสปริงเกลอร์ชนิดนี้จะออกแบบไว้เฉพาะ ให้มีกระเปาะแก้วบรรจุแอลกอฮอล์อุดทางท่อจ่ายน้ำไว้เพื่อไม่ให้สปริงเกลอร์ทำงานในสภาพปกติ

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุณหภูมิเพดานห้องจะขึ้นสูง ทำให้แอลกอฮอล์ในสปริงเกลอร์ขยายตัวจนกระเปาะแก้วแตก เปิดทางให้น้ำฉีดออกมาเป็นฝอยเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลุกลาม