สนธิสัญญาแวร์ซายน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สนธิสัญญแวร์ซายน้อย (อังกฤษ: Little Treaty of Versailles) หรือ สนธิสัญญาน้อยโปแลนด์ (อังกฤษ: Polish Minority Treaty) เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาน้อยสองฝ่ายที่ลงนามระหว่างประเทศขนาดเล็กกับสันนิบาตชาติ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สนธิสัญญาโปแลนด์ได้รับการลงนามในวันที่ 28 มิถุนายน 1919 ซึ่งถือว่าเป็นสนธิสัญญาน้อยฉบับแรกและเป็นแม่แบบในสนธิสัญญาหลายฉบับในเวลาต่อมา รวมไปถึงในมาตราที่ 87-93 ของสนธิสัญญาแวร์ซายได้เป็นการรับรองโปแลนด์ให้เป็นประเทศเอกราชในเวทีโลก[1][2][3]

เบื้องหลัง[แก้]

โปแลนด์ได้รับเอกราชอีกครั้งหนึ่ง (เป็นสาธารณรัฐโปแลนด์ที่สอง) หลังจากการแบ่งประเทศที่กินเวลานานกว่า 123 ปี ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประเทศฝ่ายชนะสงครามได้ตัดสินใจมอบเอกราชให้เนื่องจากปัญหาชนกลุ่มน้อยที่สำคัญในดินแดนโปแลนด์และการสู้รบในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากสงคราม (ประกอบด้วย สงครามโปแลนด์-ยูเครน ในปี 1918-1919 และ สงครามโปแลนด์-โซเวียต ในปี 1919-1920) ซึ่งประเทศฝ่ายชนะสงครามมองว่า โปแลนด์สมควรที่จะเป็นประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาน้อย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การกระทำดังกล่าวเป็นความต้องการที่จะรับรองเอกราชของโปแลนด์และเปิดโอกาสให้โปแลนด์ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับเยอรมนี นอกจากนั้น สนธิสัญญาดังกล่าวยังให้โปแลนด์ได้รับเงินจ่ายค่าหนี้จากรัฐรัสเซีย

สนธิสัญญา[แก้]

สนธิสัญญาดังกล่าวได้รับการลงนามจากผู้แทนโปแลนด์ (Roman Dmowski และ Ignacy Daszyński) ที่แวร์ซาย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 1919 รัฐสภาของโปแลนด์ได้อนุมัติสนธิสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 1919 และทำให้มั่นคงขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 1920 โปแลนด์ประกาศยกเลิกสนธิสัญญาดังกล่าวในที่ประชุมสันนิบาติชาติที่เจนีวาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 1934

เชิงอรรถ[แก้]

  1. Lauterpacht, Elihu Lauterpacht, C. J. Greenwood, A.G. Oppenheimer, International Law Reports, Cambridge University Press, 1998, ISBN 0521580706, Google Print, p.537
  2. Christian L. Wiktor, Multilateral Treaty Calendar: Répertoire Des Traités Multilatéraux, 1648-1995, Martinus Nijhoff Publisher, 1998, ISBN 9041105840, Google Print, p.188
  3. Thomas D. Grant, The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution, Praeger/Greenwood, 1999, ISBN 0275963500Google Print, p.114

อ้างอิง[แก้]