สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส โลซาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันเทคโนโลยี
แห่งสหพันธ์สวิส โลซาน
École polytechnique fédérale de Lausanne
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
สถาปนาค.ศ. 1853
ปริญญาตรี4,891 (2012)[1]
บัณฑิตศึกษา4,267 (2012)
ที่ตั้ง,
เว็บไซต์www.epfl.ch
ภาพมุมสูงของสถาบัน สามารถมองเห็น มหาวิทยาลัยโลซาน และ ทะเลสาบเจนีวา เป็นฉากหลัง

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส โลซาน (อังกฤษ: Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, ชื่อเต็มในภาษาฝรั่งเศสคือ École polytechnique fédérale de Lausanne โดยมีชื่อย่อที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า EPFL) เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็น 1 ใน 2 สถาบันชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่อยู่ในกำกับของ กระทรวงการเศรษฐกิจ การศึกษา และการวิจัย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส ซือริช ขึ้นตรงต่อสมาพันธรัฐสวิสหรือรัฐบาลกลาง

ประวัติ[แก้]

ศูนย์การเรียนรู้โรเล็กซ์ หอสมุดของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส โลซานก่อตั้งในปี พ.ศ. 2396 โดยสมาพันธรัฐสวิส และเริ่มดำเนินการเรียนการสอน ในชื่อ École spéciale de Lausanne ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 สถาบันได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในชื่อ École d'ingénieurs de l'Université de Lausanne และในปี พ.ศ. 2512 ได้แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยโลซาน และเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส โลซาน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ในขณะที่มหาวิทยาลัยโลซาน ขึ้นตรงต่อรัฐบาลท้องถิ่น (รัฐโว) ปัจจุบัน สถาบันตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวาของเมืองโลซาน ใกล้กับมหาวิทยาลัยโลซาน ซึ่งอยู่ในภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

รวมทั้งสิ้น 5 สำนักวิชา และ 2 วิทยาลัย[2]

 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา และ สิ่งแวดล้อม(School of Architecture, Civil and Environmental Engineering -ENAC)
  • ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
  • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(Environmental Engineering)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(School of Basic Sciences - SB)
  • ภาควิชาเคมี (Chemistry)
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • ภาควิชาฟิสิกส์ (Physics)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (School of Engineering -STI)
  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(Electrical Engineering)
  • ภาควิชาเครื่องกล(Mechanical Engineering)
  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Materials Science and Engineering)
  • ภาควิชาวิศวกรรมไมโคร(Microengineering)
  • ภาควิชาชีววิศวกรรม (Bioengineering)
 • สำนักวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer and Communication Sciences -IC)
  • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science)
  • ภาควิชาระบบการสื่อสาร (Communication Systems)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(School of Life Sciences -SV)
  • ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ(Bioengineering)
  • ภาควิชาด้านประสาทวิทยา(Neuroscience Brain Mind & Blue Brain)
  • ภาควิชาอนามัยโลก(Global Health)
  • ภาควิชามะเร็ง(Cancer)
 • วิทยาลัยการจัดการทางเทคโนโลยี(Management of Technology -CDM)
  • ภาควิชาการจัดการทางเทคโนโลยี(Management of Technology)
  • ภาควิชาเทคโนโลยีและนโยบายสาธารณะ(Technology and Public Policy)
  • ภาควิชาวิศวกรรมการเงิน(Financial Engineering)
 • วิทยาลัยมนุษยศาสตร์ (College of Humanities - CDH)
  • ภาควิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Human and Social Science)
  • ภาควิชาภูมิภาคและวัฒนธรรมศึกษา(Area and Cultural Studies)

อ้างอิง[แก้]

 1. "EPFL en ciffres" (PDF). EPFL. สืบค้นเมื่อ 4 October 2013.
 2. https://www.epfl.ch/