วิญญาณในเครื่องจักร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"วิญญาณในเครื่องจักร"เป็นคำอธิบายที่นักปรัชญาขาวอังกฤษ Gilbert Ryle ใช้อธิบายแนวคิดเรื่องทวิภาคกาย-จิตของ René Descartes วลีนี้ถูกใช้ครั้งแรกในหนังสือ The Concept of Mind (1949) ของ Ryle เพื่อเน้นให้ผู้อ่านเห็นถึงความลักลั่นของระบบที่มีความเป็นทวิภาคอย่างของ Descartes ซึ่งมีกระบวนการทางจิตเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกระทำทางกาย แต่รูปแบบและปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสิ่งยังไม่มีใครรู้ อย่างดีก็ได้แต่เพียงคาดเดา