วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/พระพุทธไสยาสน์ (วัดป่าโมก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระพุทธไสยาสน์ (วัดป่าโมก)[แก้]

พระพุทธไสยาสน์ (วัดป่าโมก) ถูกเสนอเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เสนอชื่อ โดย donuttowanoon
สนับสนุน
คัดค้าน
  1. ไม่สนับสนุนอย่างยิ่งครับ เนื่องจากว่าระดับบทความยังอยู่ที่ พอใช้ อยู่เลยถ้าผมจัดเรตให้ และก็ไม่มีคุณสมบัติหลาย ๆ อย่างที่บทความคัดสรรต้องมีด้วย --Petje Bellพูดคุย 17:49, 1 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)
  2. คัดค้านครับ บทความยังอยู่ในระดับโครงอยู่เลย ไม่มีอ้างอิง ภาพที่ใช้ไม่ได้ระบุที่มา --Sry85 19:22, 2 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)
  3. คัดค้านครับ เนื้อหาน้อยเกินไป ควรมีลักษณะทางกายภาพอย่างละเอียดครับ--Topictopicle 11:31, 9 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)
  4. (อ่านข้างล่าง) --ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 12:52, 9 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)
  5. คัดค้านเช่นกัน ตัวบทความขาดเนื้อหาและความสำคัญเยอะแยะ ถ้าจะส่งเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นคัดสรร เนื้อหาและรายละเอียดควรแน่นและสมบูรณ์ แหล่งอ้างอิงต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้--Se:Rin | พูดคุย - 13:42, 9 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)
  6. ตามที่ผู้ใช้อื่นได้แสดงความคิดเห็นครับ ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:อะไรคือบทความคัดสรร --Jutiphan | พูดคุย - 13:58, 9 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)
เสนอแนะการปรับปรุง
  1. บทความยังมีเนื้อหาค่อนข้างน้อยนะคะ น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น ข้อสันนิษฐานเรื่องการสร้าง ลักษณะของศิลปะ ประเพณีที่เกี่ยวข้อง หรืองานวรรณกรรมที่มีการเอ่ยถึง (ที่มีรายละเอียดมากกว่าปัจจุบันสักหน่อย) เป็นต้น ถ้าเป็นพระประธานของพระอารามหลวงก็น่าจะมีรายละเอียดการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร เหมือนในบทความเรื่องพระพุทธรูปองค์อื่นๆ ด้วยค่ะ --Tinuviel 00:41, 3 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)
  2. บทความนี้ยังอยู่ในระดับพอใช้หรือโครงเท่านั้นเอง นอกจากประวัติแล้วควรมีการกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของพระพุทธรูป และเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์ด้วยครับ --ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 12:50, 9 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)