วิกิพีเดีย:เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ ที่ประกอบในบทความช่วยให้ผู้อ่านสามารถจำบทความนั้นได้ การใช้เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กร เปรียบเสมือนการใช้ภาพถ่ายในบทความชีวประวัติต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของเจ้าของตราสัญลักษณ์ซึ่งแตกต่างกับภาพถ่าย โดยทั่วไป การใช้งานตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ควรแน่ใจว่า ได้สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานในวิกิพีเดีย ซึ่งใช้งานโดยชอบธรรม ที่สอดคล้องกับแนวการใช้งานต่อไปนี้

แนวทางในการใช้[แก้]

  • เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของเจ้าของ ไม่ควรนำตราสัญลักษณ์มาตกแต่งให้รูปและสีเปลี่ยนไปจากต้นฉบับเดิม
  • ในแต่ละบทความ เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ควรใช้ในการเพิ่มคุณภาพของบทความ แทนที่จะใช้ในการโฆษณารูปภาพและตราสัญลักษณ์นั้น ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทหรือองค์กร ควรนำตราสัญลักษณ์ปัจจุบันมาใช้
  • ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้รูปแบบไฟล์ภาพในลักษณะ PNG แทนที่จะเป็นแบบ JPEG เนื่องจากขนาดไฟล์ของ PNG มีขนาดที่เล็กและชัดเจนกว่าสำหรับภาพตราสัญลักษณ์
  • ไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตเป็นพิเศษสำหรับการใช้งาน เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ จากเจ้าของถ้าใช้งานในลักษณะชอบธรรม
  • เมื่อมีการโต้เถียงกันในเรื่องการใช้ตราสัญลักษณ์ในบทความ ให้นำตราสัญลักษณ์นั้นออกจากบทความและไม่ใส่เพิ่มจนกว่าจะได้ข้อตกลงจากการพูดคุยระหว่างผู้เขียน และผู้ต้องการให้นำตราสัญลักษณ์ออกจากบทความ