วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/พิจารณาการเขียนของ Khampirat

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

Khampirat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เป็นผู้ใช้ที่มีประวัติเขียนในวิกิพีเดียภาษาไทยตั้งแต่ปี 2552 อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับผู้ใช้ดังกล่าวมักจะเห็นรูปแบบการเขียนตามบทความต่าง ๆ (ดูปูมการสร้างหน้า) ที่มีลักษณะคล้ายข้อความตัดแปะจากเว็บไซต์ แล้วแปะอ้างอิงไว้ข้างล่างทีเดียว ไม่มีการใส่อ้างอิงท้ายประโยคตามข้อความวิกิ รวมถึงไม่รู้จักใส่หมวดหมู่ท้ายหน้า จะเห็นได้ว่าผู้ใช้คนดังกล่าวอาจมีความสามารถไม่เพียงพอ (incompetent) ในการแก้ไขวิกิพีเดีย และเข้าข่าย en:Wikipedia:Disruptive editing (การแก้ไขที่ไม่ได้ขัดกฎเกณฑ์ข้อใดชัดเจน แต่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสารานุกรมเป็นเวลานาน) เมื่อตักเตือนในหน้าผู้ใช้อย่างไรก็ไม่เคยได้รับคำตอบหรือปรับปรุงใด

เนื่องจากผมไม่อยากชี้นำให้ชุมชนมีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ขั้นแรก จึงใคร่ขอสอบถามความเห็นก่อนว่า การกระทำดังนี้เป็นปัญหาหรือไม่ และถ้าเป็นปัญหา จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรต่อไป เพราะผมคิดว่าได้ลองพยายามพูดคุยให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไม่ได้รับการตอบสนองเลยครับ --Wedjet (คุย) 22:05, 24 ตุลาคม 2562 (+07)[ตอบกลับ]

ผมแจ้งผู้ใช้คนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว [1] --Wedjet (คุย) 22:09, 24 ตุลาคม 2562 (+07)[ตอบกลับ]

ผมเห็นด้วยที่จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการเขียนของผู้ใช้รายนี้ เพราะจะเห็นได้ว่าผู้ใช้รายนี้มักจะมีวิธีการแก้ไขบทความหลายๆ บทความที่แตกต่างไปจากผู้ใช้รายอื่นๆ เช่น

1. บทความนักการเมือง/บุคคล โดยหลักทั่วไปเรามักจะสรุปย่อไว้ในย่อหน้าแรกของบทความ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบุคคลนั้นๆ แต่ผู้ใช้รายนี้ มักจะระบุรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการต่างๆ นานา ซึ่งมีจำนวนมาก และมิใช่สาระสำคัญของบุคคลนั้นๆ อาทิ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ย่อมจะต้องเป็นประธานกรรมการอื่นๆ มากมาย หากจะนำตำแหน่งเหล่านั้นมาใส่ไว้ในย่อหน้าแรกทั้งหมด ย่อมทำให้บทความนั้นไม่สามารถอ่านให้เข้าใจได้โดยง่ายแน่นอน 2. ผู้ใช้รายนี้ มักจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้บริหารหน่วยงาน ในทันทีเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ในข้อเท็จจริงตำแหน่งเหล่านั้น ยังไม่มีผลทางกฎหมาย บางครั้งต้องรอคนเก่าเกษียณอายุราชการ หรือรอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ Pongsak ksm (คุย) 23:30, 25 ตุลาคม 2562 (+07)[ตอบกลับ]