วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งโครงการพี่น้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในช่วงเวลากว่า 9 เดือนที่ผ่านมา คุณ B20180 เสียสละทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลชั่วคราวในโครงการพี่น้องของวิกิพีเดียมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีเนื่องจากคุณ B20180 ได้รับการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ (ไม่มีการเลือกตั้ง) จึงเป็นผู้ดูแลได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาการต่ออายุผู้ดูแลเป็นคราวๆ ไป และเพื่อให้โครงการพี่น้องมีผู้ดูแลถาวร สามารถดำเนินการต่างๆ ไปได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเมต้า จึงมีการเสนอชื่อคุณ B20180 เป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งในสี่โครงการพี่น้องดังนี้

จึงขอความร่วมมือในการอภิปรายและลงคะแนนด้วยครับ

หมายเหตุ

  1. กรุณาลงคะแนน/อภิปรายในลิงก์ข้างต้น หน้านี้มิใช่หน้าลงคะแนน
  2. สำหรับผู้ใช้ที่พบว่าเมื่อเข้าไปแล้วยังพบว่าตนยังเป็นไอพีอยู่ (ซึ่งอาจพบในบางเครื่อง) สามารถล็อกอินเพื่ออยู่ในสถานะของผู้ใช้ได้ครับ
  3. ท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็ต่อเมื่อมีบัญชีผู้ใช้ในโครงการดังกล่าวก่อนเปิดการเลือกตั้ง โปรดตรวจสถานะบัญชีหากมีข้อสังสัย
  4. อาจพิจารณาปิดลงคะแนนในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนครบ 20 เสียง หรือเมื่อถึงช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555
  5. แจ้ง meta ไปแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะขาดอีกไม่กี่คะแนนจะครบ 20 เสียง เพื่อให้การตัดสินใจง่ายขึ้น โปรดช่วยกันลงคะแนนด่วนครับ
  6. แต่งตั้งเป็นผู้ดูแลธรรมดาแทนเพราะ Steward พิจารณาว่ากิจกรรมยังไม่มีเพียงพอที่จะมีผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง

--taweethaも (พูดคุย) 09:47, 20 พฤษภาคม 2555 (ICT)