วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ลดบทบาทของการลงคะแนนในการอภิปราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จากหน้าคุยกับผู้ใช้:ฉัตรา ผมได้ยกเรื่องประชาธิปไตย (การลงคะแนน) ไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่แทนการอภิปราย ขึ้นมาพูดคุย เช่นเดียวกับวิกิพีเดียไม่เป็นประชาธิปไตยในตัวของมันเอง ดังนั้น จึงน่าจะมีการอภิปรายให้ได้ข้อสรุปในเรื่องที่ว่า "ทำอย่างไรจึงจะลดบทบาทของการลงคะแนนในการอภิปราย" ซึ่งผมพอจะระบุปัญหาได้ดั้งนี้

  1. หากไม่มีการลงคะแนน ส่วนใหญ่แล้วการอภิปรายนั้นมักจะไม่ได้รับข้อสรุป คือ วิกิพีเดียไม่พัฒนาขึ้น
  2. หากไม่มีการลงคะแนน แล้วมีผู้ดำเนินการใด ๆ ตามการอภิปรายนั้น จะมีผู้คัดค้านและย้อนการแก้ไขนั้น หากพวกเขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว
  3. ซึ่ง "พวกเขา" ที่ว่านี้ อาจหมายถึง (1) ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการอภิปรายตั้งแต่แรก (2) ผู้ที่เข้าร่วมการอภิปราย และออกความเห็นไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนั้น (3) และอื่น ๆ

ผมจึงขอเสนอให้พิจารณาหาข้อสรุปของปัญหาดังกล่าวครับ --Horus | พูดคุย 20:47, 22 เมษายน 2553 (ICT)

ถูกต้อง วิกิพีเดียไม่เป็นประชาธิปไตยในตัวของมันเอง ดูที่เหตุผลเป็นหลัก ใครเหตุผลดีกว่า มีข้อมูลมาสนับสนุนหนักแน่นกว่า แต่การอภิปรายแต่ละครั้งก็ควรแสดงเหตุผลให้ผู้อื่นได้พิจารณา หากเหตุผลไม่ดี หรือ ไม่มีผู้สนับสนุน ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่า เหตุผลใดมีคนสนับสนุน เหตุผลใดไม่มีคนสนับสนุน --Sry85 20:55, 22 เมษายน 2553 (ICT)

ผมคิดว่าหลักการคิดในเรื่องนี้ในขณะนี้คือ เวลาเราลงมีทำอะไร แล้วถูกย้อนกลับ แสดงว่ามีคนไม่สนับสนุน ทำให้คน ๆ นั้น ต้องหาเสียงสนับสนุนมาช่วยหนุนหลัง ที่นี้เราต้องทั้งแก้ปัญหาที่ว่าทำอย่างไรให้เราไม่ต้องนับจำนวนผู้สนับสนุน เหลือเพียงแต่เหตุผลซึ่งเป็นแนวคิด และอาจต้องลากยาวไปถึงเรื่องที่ว่าใครจะเป็นคนจบเรื่องให้ทุกฝ่ายยอมรับ รวมทั้งให้ไม่มีใครมาย้อนการแก้ไขอันเป็นผลมาจากการอภิปรายที่ได้ข้อยุติแล้ว --Horus | พูดคุย 21:03, 22 เมษายน 2553 (ICT)
"ปัญหาที่ว่าทำอย่างไรให้เราไม่ต้องนับจำนวนผู้สนับสนุน เหลือเพียงแต่เหตุผลซึ่งเป็นแนวคิด" การอภิปรายแสดงความเห็น ก็มีการให้แสดงความเห็นอยู่แล้ว ก็แสดงเหตุผล หาข้อมูลมาสนับสนุนสิครับ ถ้ามีคนเห็นดีเห็นงามกับความเห็นนั้น ผู้ที่ลงคะแนนก็คงต้องดูความเหมาะสมและเหตุผลที่แจกแจงมา ถึงจะลงคะแนนกันอยู่แล้ว--Sry85 21:20, 22 เมษายน 2553 (ICT)
ผมกำลังจะบอกว่าเราควรจะลดการลงคะแนนนะครับ ไม่ได้พูดถึงการแสดงเหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุนเลย --Horus | พูดคุย 21:31, 22 เมษายน 2553 (ICT)
จากหน้า en:Wikipedia:Polling is not a substitute for discussion#Straw poll guidelines มีแนวทางการหยั่งเสียง (Straw Poll) สามารถหยั่งเสียงได้ จุดประสงค์คือหาข้อสรุปและหาดูความเห็น ผู้เสนอแนะควรอธิบายเหตุผลให้ในการหยั่งเสียงและ การมีเหตุผลสนับสนุนก็คงดีกว่าทางเลือกที่ไม่ได้อธิบายอะไร เพราะท้ายสุดแล้วการลงเอยในการดูเหตุผลอยู่ดี ไม่ใช่ดูที่คะแนน --Sry85 22:09, 22 เมษายน 2553 (ICT)
น่าจะใช้ได้นะครับ จะจัดวิธีการและขั้นตอนอย่างไรครับ ควรเอาอย่างวิกิพีเดียภาษาอังกฤษหรือไม่ --Horus | พูดคุย 22:25, 22 เมษายน 2553 (ICT)

ถ้างั้นก็อาจจะเรียงได้ตามนี้นะครับ

การอภิปรายให้เหตุผล --> หยั่งเสียง (--> ลงคะแนน?) --> เลือกข้อสรุป

ผมคิดว่าการเลือกข้อสรุปควรจะมีหลักการเพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับในการเลือกด้วยครับ --Horus | พูดคุย 21:56, 23 เมษายน 2553 (ICT)

คิดว่าที่วิกิพีเดียเน้นอภิปราย คือการเน้นที่กระบวนการ ให้มีการแสดงเหตุผล แจกแจงข้อดีข้อเสียแง่มุมต่างๆ แล้วหลังจากนั้น ก็ดูทั้งหมด แล้วมาตัดสินใจร่วมกัน