วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดีย ธันวาคม 2556/คำถาม/ทั่วไป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 2556

สถานะ

  • ขณะนี้หมดเวลาการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งนับคะแนน และประกาศผลแล้ว หน้าลงคะแนนถูกล็อกไม่ให้แก้ไขอีกและเก็บไว้เป็นประวัติอ้างอิง
ปัจจุบันเป็นเวลา 00:19 น. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช)


แนะนำให้ผู้สมัครตอบคำถามทุกข้ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็สั้นกระชับไปในขณะเดียวกัน ผู้สมัครอาจปฏิเสธจะตอบคำถามใด ๆ ก็ได้ที่ตนไม่ปรารถนา อย่างไรก็ดี การปฏิเสธไม่ตอบคำถามใด ๆ นั้นอาจมีผลต่อการพิจารณาการรับเลือกคณะอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งนี้การเปิดเผยประวัติบัญชีของคุณ (ถ้ามี) ตามนโยบายการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ต้องระบุไว้ในคำแถลงสมัคร และไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ระบุบัญชีผู้ใช้อื่นที่มีหรือไม่เคยมีได้

ทั่วไป[แก้]

  1. ขอให้ท่านแสดงความเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ โดยให้คำนึงถึงวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นหลัก ทั้งนี้อาจเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ประสบการณ์ของท่านเอง หรือการระงับข้อพิพาทในความเป็นจริงได้ตามที่เห็นสมควร
  2. ขอให้ท่านแสดงจุดเด่นและจุดด้อยของท่านเอง ทั้งโดยทั่วไปและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ

คำถามต่อส่วนตัว[แก้]

โปรดถามคำถามต่อส่วนตัวที่นี่ ทั้งนี้แม้ผู้เลือกสามารถถามคำถามกับผู้สมัครได้โดยไม่จำกัดจำนวน โปรดพยายามถามคำถามให้เกี่ยวข้อง และให้ชัดเจนและกระชับมากเท่าที่จะทำได้ และหลีกเลี่ยงถามคำถามซ้ำกับที่เคยถามมาแล้ว

เพิ่มคำถามของคุณด้านล่างเส้นโดยใช้มาร์กอัพดังนี้:

#คำถาม:
#:ตอบ:


อย่าถามคำถามต่อส่วนตัวที่นี่ ถามผู้สมัครในหน้าคำถามของผู้สมัครแต่ละคน

หน้าคำตอบของผู้สมัคร[แก้]

ผู้สมัครสามารถลิงก์ไปหาคำตอบของคำถามทั่วไปได้จากที่นี่ นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถถามคำถามเฉพาะบุคคลได้ที่หน้าเดียวกัน