วิกิพีเดีย:!บทความยาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 1. <a href="/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88" class='internal' title ="บั๊กส์ บันนี่">บั๊กส์ บันนี่</a> (61881 ไบต์)
 2. <a href="/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87" class='internal' title ="อลัน เธอริ่ง">อลัน เธอริ่ง</a> (19722 ไบต์)
 3. <a href="/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%8C" class='internal' title ="มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์">มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์</a> (13982 ไบต์)
 4. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5_100_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99" class='internal' title ="รายชื่อหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน">รายชื่อหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน</a> (13775 ไบต์)
 5. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5_100_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3" class='internal' title ="รายชื่อหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ตามลำดับอักษร">รายชื่อหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ตามลำดับอักษร</a> (13218 ไบต์)
 6. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1" class='internal' title ="รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม">รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม</a> (13080 ไบต์)
 7. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_88_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2" class='internal' title ="รายชื่อ 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย">รายชื่อ 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย</a> (12633 ไบต์)
 8. <a href="/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C" class='internal' title ="วิทยาการคอมพิวเตอร์">วิทยาการคอมพิวเตอร์</a> (10961 ไบต์)
 9. <a href="/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99" class='internal' title ="จอห์น วอน นอยแมน">จอห์น วอน นอยแมน</a> (9883 ไบต์)
 10. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8" class='internal' title ="รายชื่อประเทศ">รายชื่อประเทศ</a> (9765 ไบต์)
 11. <a href="/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C" class='internal' title ="สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์">สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</a> (9130 ไบต์)
 12. <a href="/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99" class='internal' title ="มาร์ค ทเวน">มาร์ค ทเวน</a> (9071 ไบต์)
 13. <a href="/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81" class='internal' title ="หน้าหลัก">หน้าหลัก</a> (8765 ไบต์)
 14. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C" class='internal' title ="รายชื่อนิยายวิทยาศาสตร์">รายชื่อนิยายวิทยาศาสตร์</a> (8621 ไบต์)
 15. <a href="/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C" class='internal' title ="ลินุกซ์">ลินุกซ์</a> (8513 ไบต์)
 16. <a href="/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%94_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA" class='internal' title ="มิเกล เด เทรบานเตส">มิเกล เด เทรบานเตส</a> (8367 ไบต์)
 17. <a href="/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%AA_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%88" class='internal' title ="ชาร์ลส แบบเบจ">ชาร์ลส แบบเบจ</a> (8119 ไบต์)
 18. <a href="/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93" class='internal' title ="วินทร์ เลียววาริณ">วินทร์ เลียววาริณ</a> (7181 ไบต์)
 19. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7" class='internal' title ="รายชื่อกลุ่มดาว">รายชื่อกลุ่มดาว</a> (6942 ไบต์)
 20. <a href="/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5" class='internal' title ="การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล">การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล</a> (6677 ไบต์)
 21. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2" class='internal' title ="รายชื่อบุคคลสำคัญของไทย">รายชื่อบุคคลสำคัญของไทย</a> (6183 ไบต์)
 22. <a href="/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C" class='internal' title ="คณิตศาสตร์">คณิตศาสตร์</a> (5924 ไบต์)
 23. <a href="/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2" class='internal' title ="ภาพลีนา">ภาพลีนา</a> (5794 ไบต์)
 24. <a href="/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_3_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4" class='internal' title ="การถ่ายภาพ 3 มิติ">การถ่ายภาพ 3 มิติ</a> (5792 ไบต์)
 25. <a href="/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5" class='internal' title ="ทฤษฎีข้อมูล">ทฤษฎีข้อมูล</a> (5791 ไบต์)
 26. <a href="/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99" class='internal' title ="เอด้า ไบร่อน">เอด้า ไบร่อน</a> (5708 ไบต์)
 27. <a href="/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C" class='internal' title ="จิตร ภูมิศักดิ์">จิตร ภูมิศักดิ์</a> (5575 ไบต์)
 28. <a href="/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C" class='internal' title ="ฟลอปปี้ดิสก์">ฟลอปปี้ดิสก์</a> (5553 ไบต์)
 29. <a href="/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD" class='internal' title ="พีนอคคิโอ">พีนอคคิโอ</a> (5528 ไบต์)
 30. <a href="/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F" class='internal' title ="ทฤษฎีกราฟ">ทฤษฎีกราฟ</a> (5403 ไบต์)
 31. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3" class='internal' title ="ระบบปฏิบัติการ">ระบบปฏิบัติการ</a> (5372 ไบต์)
 32. <a href="/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99" class='internal' title ="ไมเคิล จอร์แดน">ไมเคิล จอร์แดน</a> (5242 ไบต์)
 33. <a href="/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99" class='internal' title ="โดเรมอน">โดเรมอน</a> (5185 ไบต์)
 34. <a href="/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C" class='internal' title ="คอมพิวเตอร์วิทัศน์">คอมพิวเตอร์วิทัศน์</a> (5129 ไบต์)
 35. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2" class='internal' title ="รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย">รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย</a> (5066 ไบต์)
 36. <a href="/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C" class='internal' title ="ปรีดี พนมยงค์">ปรีดี พนมยงค์</a> (4905 ไบต์)
 37. <a href="/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B5" class='internal' title ="โฮโลกราฟี">โฮโลกราฟี</a> (4879 ไบต์)
 38. <a href="/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA" class='internal' title ="ทฤษฎี เคออส">ทฤษฎี เคออส</a> (4837 ไบต์)
 39. <a href="/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A" class='internal' title ="การรู้จำแบบ">การรู้จำแบบ</a> (4418 ไบต์)
 40. <a href="/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2" class='internal' title ="หนังสือชุดสถาบันสถาปนา">หนังสือชุดสถาบันสถาปนา</a> (4218 ไบต์)
 41. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99" class='internal' title ="รายชื่อการ์ตูนญี่ปุ่น">รายชื่อการ์ตูนญี่ปุ่น</a> (3954 ไบต์)
 42. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2" class='internal' title ="รายชื่อนิยายวิทยาศาสตร์ไทย">รายชื่อนิยายวิทยาศาสตร์ไทย</a> (3848 ไบต์)
 43. <a href="/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5_100_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99" class='internal' title ="หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน">หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน</a> (3799 ไบต์)
 44. <a href="/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C" class='internal' title ="ฮาร์ดแวร์">ฮาร์ดแวร์</a> (3736 ไบต์)
 45. <a href="/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7:Plannet%26Outer_Space" class='internal' title ="ขายดวงดาว:Plannet&Outer Space">ขายดวงดาว:Plannet&Outer Space</a> (3437 ไบต์)
 46. <a href="/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5" class='internal' title ="รางวัลโนเบล">รางวัลโนเบล</a> (3232 ไบต์)
 47. <a href="/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1:Spectrum" class='internal' title ="สเปคตรัม:Spectrum">สเปคตรัม:Spectrum</a> (3171 ไบต์)
 48. <a href="/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3:%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99" class='internal' title ="นักปลูกป่าแห่งดาวอังคาร:รวมเรื่องสั้น">นักปลูกป่าแห่งดาวอังคาร:รวมเรื่องสั้น</a> (3130 ไบต์)
 49. <a href="/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%97_1" class='internal' title ="ออบิท 1">ออบิท 1</a> (3113 ไบต์)
 50. <a href="/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5" class='internal' title ="ดนตรี">ดนตรี</a> (3094 ไบต์)