วัยรุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัยรุ่น คือขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา (เช่นระบบสืบพันธุ์) ทางจิตวิทยา และทางสังคม การสิ้นสุดของการเป็นวัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือตามกลุ่มสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บุคคลนั้นได้รับความเชื่อมั่นหรือไว้ใจให้ทำหน้าที่หรืองานต่างๆ เช่น การขับขี่ยานพาหนะ การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การเป็นทหาร การเลือกตั้ง หรือการแต่งงานเป็นต้น การเป็นวัยรุ่นมักจะสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเสรีภาพที่ได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือสิทธิตามกฎหมาย หรือความสามารถในการตัดสินใจในบางเรื่องโดยไม่ต้องขอความยินยอม

การเปลี่ยนแปลง[แก้]

ผู้ชาย[แก้]

ในช่วงวัยรุ่น ผู้ชายจะมีเสียงแหบห้าวขึ้น เริ่มมีขนตรงอวัยวะเพศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรักแร้ ขา และเริ่มมีลูกกระเดือกและเริ่มมีความรู้สึกทางเพศโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนต้นมักจะสนใจผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนื่องจากผู้หญิงที่แก่กว่าดูเป็นสาวเต็มตัวดูแล้วสมวัยกันต่างจากผู้หญิงในวัยเดียวกันยังดูเด็กๆอยู่

  • ช่วงวัยรุ่นผู้ชาย อายุประมาณ 13-19 ปี

ผู้หญิง[แก้]

เด็กวัยรุ่นผู้หญิง หน้าอกจะผายเริ่มมีเม็ดไตที่แข็ง มีขนขึ้นตามร่างกาย หรือแม้กระทั่งอวัยวะเพศ เริ่มมีประจำเดือน เริ่มมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น เริ่มมีเสียงที่แหลม รูปร่างจะสูงขึ้น กระชับและได้สัดส่วนมากขึ้น

  • ช่วงวัยรุ่นผู้หญิง อายุประมาณ 11-17 ปี

ช่วงการค้นหาตัวเอง[แก้]

สังคมของวัยรุ่นนั้น มักจะเริ่มต้นจากโรงเรียน สถานศึกษา คนวัยนี้มักจะใช้เวลากับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ สังคมจะเป็นช่วงสำคัญ ที่วัยรุ่นใช้เป็นแหล่งในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นช่วงในการค้นหาตัวเองในสิ่งที่ชอบ

ความรัก[แก้]

ในช่วงวัยรุ่น ถือเป็นช่วงที่มีการพัฒนาหลายๆด้าน รวมไปถึงด้านความรัก จากการที่มีวัยรุ่นมีพัฒนาการทางด้านสังคมมากขึ้นทำให้วัยรุ่นจะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้นด้วย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]