วันอนามัยโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันอนามัยโลก
แสตมป์ที่ระลึกปี พ.ศ. 2523 ของลิเบีย
ที่ระลึกถึงวันอนามัยโลก
จัดขึ้นโดยประเทศสมาชิกทั้งหมดขององค์การอนามัยโลก
วันที่7 เมษายน
ความถี่ประจำปี

วันอนามัยโลก (อังกฤษ: World Health Day) ตรงกับวันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติใช้เป็นโอกาสรณรงค์กับสมาชิกทุกประเทศ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ในปี พ.ศ. 2491 องค์การอนามัยโลกได้จัดการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งแรก โดยการประชุมนั้นได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็นวันอนามัยโลก โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]