วัดดอนไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดดอนไผ่ เป็นชื่อที่เรียกวัดปราสาทสิทธิ์ในอดีต

เดิมวัดปราสาทสิทธิ์ อยู่ในพื้นที่ตำบลดอนไผ่ ซึ่งเป็นมีลักษณะพื้นที่เป็นโคกสูง ประชาชนสวนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ คือ ชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า วัดดอนไผ่ หรือวัดหลักห้า ซึ่งวัดหลักห้านั้นเรียกตามเสาหลักเขต หลักที่ 5 ที่ปักอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก บริเวณหน้าวัดนั่นเอง แต่มีชื่อทางราชการว่า วัดปราสาทสิทธิ์ ในปัจจุบัน จะรู้จักกันในชื่อวัดหลักห้า หรือวัดปราสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลประสาทสิทธ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งตำบลประสาทสิทธิ์ปัจจุบันได้แยกพื้นที่ออกมาจากตำบลดอนไผ่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ชุมชนชาวดอนไผ่หรือชาวหลักห้า ริมคลองดำเนินสะดวก

เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์[แก้]

วัดนี้เมื่อสร้างเสร็จ ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา โดยมีเจ้าคุณอริยมุนี วัดราชาธิวาสมาเป็นประธานในพิธี

  • องค์ที่ 1 เมื่อประกอบพิธีเสร็จ ได้แต่งตั้งพระสมุห์สิน เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และได้ปกครองวัดได้ 6-7 ปี
  • องค์ที่ 2 พระอธิการทอง
  • องค์ที่ 3 พระอธิการแดง ภายหลังลาสิกขาบท วัดนี้ได้รับการดูแลและปกครองโดยขรัวตา 4 องค์
  • องค์ที่ 4 ท่านเจ้าอธิการแก้ว (รตนโชตํ) ได้มีบทบาทเป็นอย่างมากในการบริหารวัดนี้ หรือสร้างวัดขึ้นมาใหม่ในปัจจุบัน ภายหลังลาสิกขาบทแล้วจึงถึงแก่กรรมที่ตำบลดอนไผ่
  • องค์ที่ 5 พระครูล้อม (พรหมสโร) เป็นน้องชายเจ้าอธิการแก้ว เมื่อท่านเจ้าอธิการแก้วลาสิกขาบท เมื่อ พ.ศ. 2468 ได้มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทน
  • องค์ที่ 6 พระครูประสาทรัตนกิจ (บุญ ปทุมสโร)
  • องค์ที่ 7 พระครูประศาสน์สิทธิรักษ์ (กิมใช้ รตฺน วณฺโณ)
  • องค์ที่ 8 พระครูประภัสสรวรคุณ (พระมหาชัยพร วลฺลโภ) เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน