วัฒนธรรมต่อต้าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Punk subculture เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมต่อต้าน

วัฒนธรรมต่อต้าน เป็นคำศัพท์ทางสังคมวิทยา ที่ใช้อธิบายบรรทัดฐานทางพฤติกรรมและค่านิยมของกลุ่มทางวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมย่อย เพื่อเป็นการแสดงออกหรือต่อต้านวัฒนธรรมที่เป็นกระแสหลักของสังคมในขณะนั้น เป็นวัฒนธรรมที่เทียบได้กับฝ่ายค้านในทางการเมือง. คำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 1969 โดย Theodore Roszak[1] แม้วัฒนธรรมต่อต้านจะแฝงอยู่อย่างชัดเจนในทุกสังคม แต่ในที่นี้เราใช้คำว่าวัฒนธรรมต่อต้านเรียกปรากฏการณ์ที่มองเห็นได้และมีความหมายมากกว่านั้น ซึ่งมันบรรลุถึงมวลวิกฤตและดำรงคงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง. ดังนั้นการเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมต่อต้านจึงแสดงออกถึง ลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคน (ethos) ความทะเยอทะยาน และความฝันของประชากรกลุ่มหนึ่งในระหว่างระยะเวลาช่วงหนึ่ง — เป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางสังคมของยุค หรือ ไซท์ไกสท์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]