วงศ์กระท้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วงศ์กระท้อน
ดอกของ Melia azedarach
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอตา
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงคู่แท้
เคลด: โรสิด
อันดับ: เงาะ
วงศ์: กระท้อน
Juss.
สกุล

ดูในบทความ

วงศ์กระท้อน (Meliaceae หรือ Mahogany family) เป็นวงศ์ของพืชมีดอกที่ส่นใหญ่เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม มีส่วนน้อยที่เป็นไม้ล้มลุก หรือเป็นพืชป่าชายเลน อยู่ในอันดับ Sapindales ลักษณะการเรียงของใบเป็นแบบเรียงสลับ (alternate) เส้นใบเป็นแบบขนนก ไม่มีหูใบ ดอกเป็นดอกช่อแบบ panicles, cymes, spikes, หรือ clusters สปีชีส์ส่วนใหญ่ไม่ผลัดใบ วงศ์นี้ประกอบด้วย 50 สกุลและ 550 สปีชีส์ มีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางในเขตร้อนตั้งแต่จีนจนถึงออสเตรเลีย

ผลของ Chisocheton paniculatus ใน Pakke Tiger Reserve

สกุล[แก้]

Chinese Rice Flower (Aglaia odorata)

อ้างอิง[แก้]

  • Pennington, T.D. & Styles, B.T. (1975): A generic monograph of the Meliaceae. Blumea 22: 419-540.

อ้างอิง[แก้]