วงจรอุบาทว์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วงจรอุบาทว์ในวิกฤตซับไพรม์

วงจรอุบาทว์ (อังกฤษ: Vicious Cycle) หมายถึง วงจร หรือ วัฏจักร ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ และหากไม่มีการแทรกแซงหรือแก้ไข วัฏจักรนี้ก็จะดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด มักใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า Virtuous Cycle

อาจใช้เป็นคำศัพท์ทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยเพื่อแสดงถึงวงจรการเลือกตั้งที่เกิดจาการซื้อเสียง คือ ถ้ารัฐบาลได้ที่รับเลือกตั้งเป็นผลมาจากการซื้อเสียง เมื่อรัฐบาลนั้นปกครองประเทศก็มีแนวโน้มที่จะโกงกินและคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว จนกระทั่งหมดสมัย เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็มีแนวโน้มที่รัฐบาลเดิมจะได้รับเลือกตั้งเนื่องด้วยการซื้อเสียง ด้วยเงินที่ได้จากการโกงกินขณะเป็นรัฐบาล ทำให้พรรคการเมืองอื่นๆ ไม่สามารถเข้าไปเป็นรัฐบาลได้ และจะเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ ไป[ต้องการอ้างอิง]