วงกอไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วงกอไผ่ เป็นวงดนตรีไทยร่วมสมัยที่มีอายุยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ เริ่มต้นโดยอานันท์ นาคคง ได้รวบรวมเพื่อนๆนักเรียนต่างสถาบันการศึกษาที่เป็นนักดนตรีสมัครเล่นที่มีความสามารถมาร่วมงานตั้งแต่ครั้งวาระครบรอบ 100 ปีเกิดของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ใน พ.ศ. 2524 และได้ใช้ชื่อวงดนตรี "กอไผ่" ขึ้นเวทีศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพเป็นครั้งแรก เมื่อ 6 พฤษภาคม 2526 นักดนตรียุคก่อตั้ง อาทิ อานันท์ นาคคง, สหรัฐ จันทร์เฉลิม, ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์, อภิชัย เลี่ยมทอง, ปิยะนุช นาคคง, วโรดม อิ่มสกุล เป็นต้น และในปลายปี 2526 นั้น วงกอไผ่ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดนตรีไทยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และสหพันธ์ประสานงานเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ ผลคือได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทรวมวงและนักร้องนักดนตรีทุกเครื่องมือ และนับแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของกอไผ่ ก็เป็นที่รู้จักกันในมุมกว้าง นักดนตรีที่ประกวดได้แก่ ปิยะนุช นาคคง, ชัยภัค ภัทรจินดา, ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์, อภิชัย เลี่ยมทอง, วโรดม อิ่มสกุล อัษฎาวุธ สาคริก และเอกราช วงศ์เกียรติขจร ต่อมา วงกอไผ่ได้สมาชิกนักดนตรีไทยและนักดนตรีสากลเพิ่มเติมขึ้นอีกมาก หมุนเวียนเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเรื่อยๆแม้ไม่ใช่วงดนตรีโดยอาชีพ ดำรงตนในฐานะวงดนตรีสมัครเล่นมาตลอด จนถึงปัจจุบัน มีนักดนตรีหลักๆประมาณ 15 คน

วงกอไผ่สนใจการสร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านดนตรีโดยตรงและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยได้ร่วมมือกับหลายองค์กรในการทำงานอาสาสมัคร โดยเฉพาะมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่งมีความผูกพันกันอย่างยิ่ง ได้ทำงานผลิตอัลบั้มเพลงไทยเดิมมาตั้งแต่ 2534 และยังคงได้รับความนิยมจากนักฟังเพลงอยู่เสมอจวบจนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี วงกอไผ่ได้ออกซีดีมาหลายชุด และได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตมากมายหลายครั้งทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงได้จัดการบรรยายประกอบการสาธิต จัดเวิร์คช็อปเกี่ยวกับดนตรีไทยให้แก่ผู้สนใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีงานประกวดดนตรีไทยระดับชาติหลายครั้ง

วงกอไผ่นำเสนอแนวดนตรีที่หลากหลาย แม้เริ่มต้นจากดนตรีไทยแนวประเพณีแบบแผน ก็ได้พัฒนาไปยังดนตรีแนวร่วมสมัย ดนตรีโฟลค์-ป็อป, ดนตรีสมัยนิยม, ฟิวชั่นแจ๊ส, เอเชี่ยนมิกซ์ และดนตรีทดลอง

วงกอไผ่ได้เข้าไปทำดนตรีให้กับทั้งภาพยนตร์ไทย สารคดี กิจกรรมการแสดง ละครเวที นาฏศิลป์ทดลอง และพรีเซ็นเตชั่นตามงานเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะงานสตูดิโอนั้น ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำดนตรีให้กับภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ในระดับนานาชาติและได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ วงกอไผ่ยังได้เข้าไปร่วมทำดนตรีให้กับภาพยนตร์อื่น ๆ อาทิ สุริโยไท เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และละครโทรทัศน์เรื่องโหมโรงของไทยพีบีเอสในปี 2554

รางวัล[แก้]

 • ปี 2526 National Music Contest, the national theatre
 • ปี 2547 “โหมโรง” Best Film Music and Score, Hamburger Award
 • ปี 2548 “โหมโรง” Best Film Music and Score, Thailand Critics Association
 • ปี 2548 “โหมโรง” Best Film Music, Thailand Media Association

นักดนตรี[แก้]

 • อานันท์ นาคคง ผู้ควบคุมวงดนตรี,เครื่องตี อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ ไวบราโฟน, แอคคอเดียน, เครื่องเป่า, เครื่องตี ผู้จัดการบริษัท Siammusica, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • ชัยภัค ภัทรจินดา แต่งเพลง,ฆ้อง,กีต้าไฟฟ้า รับราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • อัษฎาวุธ สาคริก ระนาด,ขิม กรรมการบริหาร มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 • บรรหาร กลอง, เทียบเสียง ครูดนตรีโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี ซอ,ผู้ประสานงาน รับราชการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ ระนาด รับราชการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 • ทศพร ทัศนะ กลอง, ศิลปินอิสระ, อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • กนกพร ทัศนะ นักร้อง ครูสอนร้องเพลง
 • อัครพล อภิโช เบส นักธุรกิจ, อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อมร พุทธานุ คีย์บอร์ด นักธุรกิจ, อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • เกรียงไกร วรีวัฒน์ กลอง ครูดนตรีโรงเรียนวัดช่างเหล็ก
 • พรชัย ตรีเนตร เครื่องเป่า, เครื่องเคาะ รับราชการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 • นพพร เพริศแพร้ว นักร้อง ศิลปินอิสระ
 • กฤษณ์ เลกะกุล เครื่องเป่า นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยลอนดอน

ดูเพิ่ม[แก้]