ลำต้นใต้ใบเลี้ยง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนภาพของเมล็ด Scouler's willow (Salix scouleriana) แสดงตำแหน่งของลำต้นใต้ใบเลี้ยง

ลำต้นใต้ใบเลี้ยง หรือ ไฮโพคอทิล (hypocotyl ย่อมาจาก hypocotyledonous stem หมายถึงอยู่ใต้ใบเลี้ยง) เป็นส่วนหนึ่งของลำต้นของต้นกล้าที่เพิ่งงอก ตำแหน่งจะอยู่ใต้ใบเลี้ยงและอยู่เหนือรากแรกเกิด ในพืชบางชนิดจะเป็นส่วนสะสมอาหาร