ลาเทกซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ลาเท็กซ์ (ซอฟต์แวร์))
ลาเทกซ์
ผู้ออกแบบเลสลี่ แลมพอร์ต
วันที่เปิดตัว1984; 40 ปีที่แล้ว (1984)
ที่เก็บข้อมูล
ประเภทTypesetting
สัญญาอนุญาตLaTeX Project Public License (LPPL)
เว็บไซต์latex-project.org

ลาเทกซ์ (อังกฤษ: LaTeX) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดเตรียมเอกสาร[1] โดยผู้เขียนใช้ข้อความธรรมดาแทนที่จะใช้รูปแบบข้อความเหมือนกับที่พบในโปรแกรมประมวลผลคำ เช่น ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เป็นต้น ผู้เขียนสามารถใช้ภาษามาร์กอัป เพื่อกำหนดรูปแบบเอกสาร (รวมถึงบทความ หนังสือ และจดหมาย) กำหนดรูปแบบตัวอักษร และเพื่ออ้างอิงหรือบรรณานุกรม

ลาเทกซ์มีการใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิชาการ[2][3] เพื่อตีพิมพ์เอกสารทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือและบทความที่มีเนื้อหาหลายภาษาที่ซับซ้อน เช่น ภาษาสันสกฤต และภาษากรีก[4]

ตัวอย่าง[แก้]

Input Output
\documentclass{article} % Starts an article
\usepackage{amsmath} % Imports amsmath
\title{\LaTeX} % Title

\begin{document} % Begins a document
 \maketitle
 \LaTeX{} is a document preparation system for
 the \TeX{} typesetting program. It offers
 programmable desktop publishing features and
 extensive facilities for automating most
 aspects of typesetting and desktop publishing,
 including numbering and cross-referencing,
 tables and figures, page layout,
 bibliographies, and much more. \LaTeX{} was
 originally written in 1984 by Leslie Lamport
 and has become the dominant method for using
 \TeX; few people write in plain \TeX{} anymore.
 The current version is \LaTeXe.

 % This is a comment, not shown in final output.
 % The following shows typesetting power of LaTeX:
 \begin{align}
  E_0 &= mc^2 \\
  E &= \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}
 \end{align} 
\end{document}


อ้างอิง[แก้]

 1. Lamport, Leslie (1986). LATEX : a document preparation system. Addison-Wesley Pub. Co. ISBN 020115790X. OCLC 12550262.
 2. "What are TeX, LaTeX and friends?".
 3. Alexia Gaudeul (June 2007). "Do Open Source Developers Respond to Competition?: The (La)TeX Case Study". Review of Network Economics. 6 (2). doi:10.2202/1446-9022.1119. S2CID 201097782.
 4. Markin, Pablo (1 November 2017). "LaTeX, Open Source Software, Facilitates the Adoption of Open Access by Authors, Repositories and Journals". OpenScience. สืบค้นเมื่อ 5 November 2017.