ลายน้ำดิจิทัล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพที่มีลายน้ำ (ตรงที่ Photo by ...)

ลายน้ำดิจิทัล (digital watermarking) เป็นวิธีการแอบแทรกข้อมูล เช่น ข้อความสงวนสิทธิ์ หรือ ข้อความเพื่อใช้ในตรวจสอบ ลงบนเอกสารดิจิทัลต่างๆ เช่น เสียง ภาพ ภาพยนตร์ เอกสารข้อความ ข้อมูลที่แทรกลงไปนี้จะอยู่ในรูปบิตเพื่อใช้แทนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร รวมถึงแหล่งที่มาของเอกสาร กรรมวิธีการแทรกข้อมูลนี้ตั้งชื่อตาม ลายน้ำที่ใช้กับสิ่งพิมพ์และธนบัตร เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ลายน้ำดิจิทัลนี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ สเตกาโนกราฟี (steganography) ซึ่งเป็นการแอบแทรกข้อมูลลงบนข้อมูลหลัก โดยที่ผู้ใช้ข้อมูลหลักปลายทางนั้นจะไม่รู้

ลายน้ำดิจิทัลนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ แบบที่สังเกตได้ และ แบบที่สังเกตไม่ได้

  • ลายน้ำดิจิทัล แบบสังเกตได้ นั้นจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิม ในลักษณะที่ทำให้ การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นที่สังเกตได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใส่ลายน้ำลงบนภาพ จะทำให้ภาพนั้นเปลี่ยนไปจากภาพเดิม
  • ลายน้ำดิจิทัล แบบสังเกตไม่ได้ จะไม่ทำให้ข้อมูลเดิมเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับที่สังเกตได้ ข้อมูลเดิมจะถูกเปลี่ยนแปลงไป แต่ในแง่มุมของผู้ใช้จะไม่สามารถสังเกตถึงความแตกต่าง