ร่องหัวใจ

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

ร่องหัวใจ หรือ แนวแบ่งของหัวใจ (coronary groove, auriculoventricular groove, atrioventricular groove, AV groove) คือร่องหรือรอยบุ๋มที่ปรากฏอยู่บนผนังที่หุ้มหัวใจอยู่ ใช้เป็นตัวแบ่งขอบเขตของห้องหัวใจ โดยสามารถพบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงที่ทอดตัวเข้ามาเลี้ยงผนังหัวใจได้ มีทั้งหมด 3 ร่อง ได้แก่ coronary sulcus และ interventricular sulcus ซึ่งมีทั้งหมด 2 ร่อง

ร่องหัวใจ

1. coronary sulcus หรือ ร่องโคโรนารี เป็นร่องหัวใจที่วนรอบหัวใจในแนวขวาง โดยเป็นร่องที่แบ่งหัวใจห้องบน (atria) ออกจากหัวใจห้องล่าง (ventrucle)
2. interventricular sulcus หรือ ร่องอินเตอร์เวนตริคิวลาร์ เป็นร่องหัวใจที่แบ่งหัวใจห้องล่างทั้งหมดออกเป็นหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle) และหัวใจห้องล่างขวา (right ventricle) มี 2 ร่อง ได้แก่

  • Anterior interventricular sulcus หรือ ร่องอินเตอร์เวนตริคิวลาร์ด้านหน้า โดยจะมีเส้นเลือดที่ชื่อว่า anterior interventricular artery ทอดรวมอยู่กับเส้นเลือด great cardiac vein
  • Posterior interventricular sulcus หรือ ร่องอินเตอร์เวนตริคิวลาร์ด้านหลัง มีเส้นเลือด posterior interventricular artery ทอดรวมอยู่กับเส้นเลือด middle cardiac vein