รีเบต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รีเบต (อังกฤษ: rebate) เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการขาย โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นให้ผลิตภัณฑ์มีการขายเกิดขึ้น วิธีรีเบตที่นิยมมากที่สุดคือ รีเบตผ่านทางจดหมาย หรือ เมลอินรีเบต (mail-in-rebate, MIR)

การรีเบตจะทำได้ภายหลังจากที่ผู้ซื้อของไปในราคาเต็ม และได้ทำการส่งจดหมายไปที่ทางบริษัทพร้อมด้วยเอกสารอื่นเช่น แบบฟอร์ม ใบเสร็จ และส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีบาร์โค้ด ในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อทำการขอรีเบตคืน และทางบริษัทจะส่งเช็คเงินสดมาให้ในเวลาประมาณสองเดือนถัดมา

ผู้ขายของจะได้ประโยชน์จากการรีเบตหลายด้าน เช่น การโปรโมตและการกระจายสินค้า การโฆษณาสินค้า (เนื่องจากสินค้าที่มีรีเบตจะราคาถูกกว่าสินค้าอื่น) การโฆษณาบริษัทให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงการนำเงินในอนาคตมาใช้