รายชื่อของการสังหารหมู่ในประเทศพม่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายชื่อเหตุการณ์ การสังหารหมู่ ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่า (ตัวเลขนี้อาจเป็นการประมาณ)  

เหตุการณ์ วันที่ ตำแหน่ง หมายเหตุ
การสังหารหมู่ในรัฐยะไข่ พ.ศ. 2485 28 มีนาคม ค.ศ. 1942 รัฐยะไข่
การสังหารหมู่กาลากง พ.ศ. 2488 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 กาลากง
การก่อการกำเริบ 8888 12 มีนาคม – 21 กันยายน ค.ศ. 1988 ทั่วประเทศเมียนมาร์
การสังหารหมู่ดีแบยี่น พ.ศ. 2546 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 ดีแบยี่น ภาคซะไกง์
การสังหารหมู่ที่พ่ากั่น 23 ตุลาคม ค.ศ. 2022 อำเภอพ่ากั่น รัฐกะชีน