ข้ามไปเนื้อหา

ราคาซื้อขายทันที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราคาซื้อขายทันที (อังกฤษ: Spot price หรือ spot rate) ราคาซื้อขายทันทีของสินค้าการเกษตร (commodity), ตราสารทางการเงิน (Security) และ เงินตรา (currency) คือการตกลงตามราคาที่ระบุในทันทีที่มีการจ่ายและรับมอบ (Settlement) “การจ่ายและรับมอบทันที” (Spot settlement) มักจะเกิดขึ้นภายในวันทำงานวันสองวันจากวันที่ตกลงกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับราคาล่วงหน้า (Forward price) ที่ระบุในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ข้อตกลงในสัญญาว่าด้วยราคาจะตั้งเมื่อมีการตกลง แต่การจ่ายและรับมอบจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในด้าน ตราสารทางการเงิน มักจะใช้คำพ้อง “ราคาเงินสด” กันมากกว่า