ระเบิดลูกปราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
SD2 Butterfly Bomb circa 1940 - wings rotate as bomb falls, unscrewing the arming spindle connected to the fuze

ระเบิดลูกปราย (อังกฤษ: cluster munitions) คือ อาวุธที่สามารถปล่อยระเบิดลูกเล็กๆออกมาเป็นจำนวนมาก ใช้สำหรับสังหารคนและทำลายยานยนต์ของฝ่ายศัตรู การที่มันมีความสามารถในการทำลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทำให้มันถูกใช้สำหรับทำลายรันเวย์และระบบขนส่งไฟฟ้า ใช้ปล่อยอาวุธชีวภาพ และใช้ทำลายระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดิน

ระเบิดลูกปรายต่างจากสะเก็ดระเบิดตรงที่สะเก็ดระเบิดจะไม่ทำอันตรายใดๆหลังจากที่มันถูกใช้งานแล้ว ขณะที่ระเบิดลูกปรายอาจปล่อยชิ้นส่วนที่ยังไม่ระเบิดออกมาในพื้นที่บริเวณกว้าง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายได้ในภายหลังเป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปี การค้นหาและทำลายชิ้นส่วนที่ยังไม่ระเบิดนั้นสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ระเบิดลูกปรายอาจสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้แม้ว่ามันจะถูกปล่อยมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ประเทศ 190 ประเทศร่วมลงสัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกปรายที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลว่าด้วยการห้ามใช้ มีไว้ครอบครอง ผลิต ขนย้าย และกักตุนซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ประเภทระเบิดลูกปราย

Wikinews
Wikinews
วิกิข่าว มีข่าวเกี่ยวกับบทความ:
African nations gather to support a ban on cluster bombs