ระบบเวลาจริง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระบบเวลาจริง ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีเงื่อนไขด้าน "เวลาจริง" เข้ามาเกี่ยวข้อง โปรแกรมในระบบเวลาจริงจะต้องประมวลผลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ขณะที่ระบบที่ไม่ใช่ระบบเวลาจริงจะไม่มีเรื่องเส้นตายเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับซอฟต์แวร์ระบบเวลาจริงนั้นจำเป็นจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการเวลาจริง และโปรแกรมภาษาแบบซิงโครนัส เพื่อจะได้มีเฟรมเวิร์คให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเวลาจริงได้

อาจมองได้ว่า ระบบเวลาจริง คือระบบที่แอปพลิเคชันทำงานภายใต้เงื่อนไขวิกฤตของภารกิจ ตัวอย่างของระบบเวลาจริง เช่น เบรกแบบไม่ล็อก โดนเงื่อนไขด้านเวลาจริงของระบบนี้คือ ระบบจะต้องปล่อยเบรกเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อเกิดการล็อกและต้องอยู่ในเวลาที่กำหนดด้วย อาจกล่าวได้ว่า ระบบเวลาจริงจะทำงานล้มเหลว หากว่าไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันเส้นตาย ดังนั้น ในระบบเวลาจริงนั้น เส้นตายมีความสำคัญมาก โดยไม่สนใจว่าระบบจะมีโหลดมากน้อยเพียงใด