ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Autonomic nervous system innervation, showing the sympathetic and parasympathetic (craniosacral) systems, in red and blue, respectively

ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (อังกฤษ: Parasympathetic nervous system) เป็นหนึ่งในสองระบบหลักของ ระบบประสาทอัตโนมัติ เส้นประสาทในระบบพาราซิมพาเทติก คือเส้นประสาทที่มาจากบริเวณเหนือไขสันหลัง คือบริเวณที่เป็นสมองส่วนกลาง และเมดัลลาออบลองกาตา และเส้นประสาทที่มาจากบริเวณต่ำ

ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเป็นระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมใต้สำนึกต่าง ๆ ของร่างกายและอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเกี่ยวกับการพักผ่อน การย่อยอาหาร การปัสสาวะและถ่ายอุจจาระ การหลั่งน้ำตา รวมไปถึงการตื่นตัวหรือมีอารมณ์ทางเพศ. ระบบประสาทประเภทนี้มีลักษณะการทำงานคู่ขนานไปกับระบบประสาทซิมพาเทติก ซึ่งรับผิดชอบต่อการปลุกเร้าหรือเตรียมร่างกายให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ต่อสู้หรือหนี (fight or flight) ในภาวะคับขัน. ชื่อของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก จึงหมายถึง ระบบประสาทที่วิ่งหรือทำงานคู่ขนาน ("para" เป็นคำอุปสรรคภาษากรีกแปลว่า "ขนานไปกับ") กับระบบประสาทซิมพาเทติก.