ระบบการผลิตแบบลีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การผลิตแบบลีน (อังกฤษ: lean manufacturing) คือ การใช้หลักการชุดหนึ่งในการระบุและกำจัดความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และทันเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ลีน คือ ปรัชญาในการผลิต ซึ่งถือว่าความสูญเปล่านั้น เป็นตัวทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการกำจัดความสูญเปล่าออกไป[1] โดยมุ่งเน้นกำจัดความสูญเสีย (อังกฤษ:Waste/Muda) ทั้ง 7 ประการ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ได้แก่

  1. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (อังกฤษ:Unnecessary Motion)
  2. การรอคอย (อังกฤษ:Idle Time/Delay)
  3. กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล (อังกฤษ:Non-effective Process)
  4. การผลิตของเสียและแก้ไขงานเสีย (อังกฤษ:Defects and Reworks)
  5. การผลิตมากเกินไป (อังกฤษ:Overproduction)
  6. การเก็บวัตถุดิบคงคลังที่ไม่จำเป็น (อังกฤษ:Unnecessary Stock)
  7. การขนส่ง (อังกฤษ:Transportation)

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-12. สืบค้นเมื่อ 2010-06-17.