ระบบการจัดการเรียนรู้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการจัดกลุ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบผู้สอน (Instructor) ผู้เรียน ระบบ มีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี