ระบบการจัดการเรียนรู้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระบบการจัดการเรียนรู้ (อังกฤษ: Learning Management System; LMS) เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการจัดกลุ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้สอน (Instructor) ผู้เรียน (Student) ระบบ LMS มีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี