รถไฟเอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพเปรียบเทียบระบบขนส่งมวลชนเร็ว (ซ้าย) และรถไฟเอส (ขวา) รถไฟเอสจะแตกแขนงออกเป็นหลายสายในย่านชานเมือง ก่อนจะมารวมกันเป็นสายหลักที่พลุกพล่านเทียบได้กับระบบขนส่งมวลชนเร็วในตัวเมือง

รถไฟเอส (เยอรมัน: S-Bahn) เป็นระบบการขนส่งทางรางในเขตมหานครที่มีลักษณะผสมระหว่างรถไฟในเมืองและรถไฟชานเมือง พบมากในประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ในย่านใจกลางเมือง รถไฟเอสจะมีระยะห่างระหว่างสถานีและความถี่ของรถเทียบได้กับระบบขนส่งมวลชนเร็ว แต่เมื่อออกไปในย่านชานเมือง ระยะห่างระหว่างสถานีจะมากขึ้นเทียบได้กับรถไฟชานเมือง