รถยนต์คลาสสิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความหมายของ รถยนต์คลาสสิค (รถคลาสสิค)

Classic Car example: MGA, Mercedes Benz 190SL, 220S Fintail, Jaguar Mark VII M

ที่ผ่านมาก มีการพยายามจำกัดความ และอธิบายความหมายของ รถยนต์คลาสสิกกันไปต่างๆ นานา ซึ่งในหลายประเทศ หลายกลุ่ม ก็มักจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปบ้าง ซึ่งความหมายที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานในภาษาไทยนั้นเป็นไปดังนี้ การจำแนกประเภทของรถยนต์เก่า อย่างเป็นสากล จะมีการแบ่งจากระยะเวลาของการผลิตออกไว้ได้หลายยุค ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปตามการจัดยุคของรถยนต์ตามแบบอย่างของทางอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายไว้ดังนี้

- รถยนต์เวเทแรน (Veteran Car) ซึ่งหมายถึงรถยนต์ที่ผลิตก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 จะสิ้นสุดลงปี 1918

- รถยนต์วินเทจ (Vintage Car) ซึ่งหมายถึงรถยนต์ที่ผลิตระหว่างช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ถึงตอนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง กล่าวคือหลังปี 1918 จนถึงปี 1939 (ช่วง 1939-1945 เป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2)

- รถยนต์คลาสสิก (Classic Car) ถ้าพิจารณาเฉพาะจากเวลาผลิต จะหมายถึงรถยนต์ที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี ค.ศ. 1945) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1977 (ตามกฎหมายการยกเว้นภาษี Road Tax ของอังกฤษประจำปี 2018 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาในอนาคต) แต่ทั้งนี้ การจะพิจารณาว่ารถยนต์ยี่ห้อใด รุ่นใด เข้าข่ายการเป็นรถยนต์คลาสสิกนั้น จะมีความซับซ้อนมากกว่าแค่จะพิจารณาจากปีที่ผลิต หรือเพียงอายุของรถเช่นในอดีต เนื่องจากมีมีการผลิตรถยนต์ขึ้นจำนวนมหาศาล มากกว่าในยุคก่อนหน้ามากมายนัก การจะจัดว่ารถรุ่นใดเข้าข่ายเป็นรถคลาสสิก จึงต้องพิจารณาถึงเรื่องคุณค่า คุณภาพ ความพิเศษ การออกแบบ ความนิยม และอื่นๆ ประกอบไปด้วย จึงจะถือได้ว่ารถรุ่นดังกล่าวนั้นเป็นรถคลาสสิก ซึ่งวิธีที่จะพิจารณาเรื่องคุณค่าต่างๆ นั้น สามารถพิจารณาโดยรวมได้จากดรรชนีีชี้วัดด้าน "ราคาตลาด" ซึ่งในที่นี้หมายถึงราคาตลาดที่เป็นสากล ในนานาอารยะประเทศ ซึ่งรถคลาสสิกนั้น จะเป็นรถที่มีแนวโน้มของราคาตลาดอยู่ในลักษณะ "ไม่เสื่อมราคาลง" (Stop Depreciate) แต่กลับจะ "มีมูลค่าเพิ่มขึ้น"

กล่าวคือ "รถยนต์คลาสสิก" หมายถึง รถยนต์ที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1977 และมีแนวโน้มว่ามูลค่าในตลาดเพิ่มขึ้น เช่น รถรุ่นที่ราคาโดยทั่วไปในปัจจุบันสูงกว่าราคาตอนผลิตออกขายใหม่ๆ หรือรถยนต์รุ่นที่ราคาในปัจจุบันสูงกว่าราคาเมื่อหลายปีก่อนหน้า ทั้งที่มีสภาพเหมือนๆ กัน โดยจะต้องดูราคาเฉลี่ยทั่วๆ ไปในตลาด ไม่ใช่ราคาเฉพาะเพียงคันสองคันเท่านั้น

- หากเป็นรถยนต์ที่มีแนวโน้มมูลค่าสูงขึ้น แต่ไม่ได้ผลิตก่อน 1 มกราคาม 1978 เช่นนี้แล้ว ก็สามารถจัดอยู่ในรถประเภท "รถยนต์ โมเดิร์น คลาสสิก" (Modern Classic) เช่น Ferrari 328, Mclaren F1, Lamborghini Diablo, Lotus Esprit S4, Mercedes R107

- หากเป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง มีความพิเศษ โดดเด่น แม้ในปัจจุบันมูลค่าอาจจะยังไม่ได้ขยับตัวสูงขึ้น แต่ก็เป็นที่เชื่อมั่นจากนักสะสม และผู้ที่หลงใหลในรถยนต์จำนวนมากว่า จะมีแนวโน้มมูลค่าราคาสูงขึ้น ไม่ว่าจะผลิตก่อน 1 มกราคาม 1978 หรือไม่ ก็สามารถจัดอยู่ในรถประเภท "รถยนต์ ฟิวเจอร์ คลาสสิก" (Future Classic Car) ได้ เช่น Porsche Boxster 986, BMW Z3, Mercedes Benz SLK R170, Mazda MX-5, Lotus Elise

- หากเป็นรถยนต์ที่ยังคงลดมูลค่า(ราคา)ลง หรือทรงตัว แม้จะผลิตก่อน 1 มกราคม 1978 แต่ไม่ได้รับความนิยม และไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ก็ยังคงต้องถือว่าเป็น "รถเก่า" ทั่วๆ ไป