ยิน ลี่หฺวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ยิน ลี่หฺวา
ภาพวาดของยิน ลี่หฺวา
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ดำรงพระยศค.ศ. 41–57
ก่อนหน้ากั่ว เชิ่งทง
ประสูติค.ศ. 5
สวรรคตค.ศ. 64
พระสวามีจักรพรรดิฮั่นกวังอู่
พระราชบุตรจักรพรรดิฮั่นหมิง
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

ยิน ลี่หฺวา (陰麗華; ค.ศ. 5–64) ฐานันดรศักดิ์ว่า จักรพรรดินีกวังเลี่ย (光烈皇后) เป็นจักรพรรดินีสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เป็นมเหสีองค์ที่สองของจักรพรรดิฮั่นกวังอู่ (汉光武帝) แต่เสกสมรสกับฮั่นกวังอู่ก่อนกั่ว เชิ่งทง (郭聖通) มเหสีองค์แรก ความงามและนอบน้อมของยิน ลี่หฺวา เป็นที่เลื่องลือ พระนามที่ยิน ลี่หฺวา ได้รับหลังสิ้นพระชนม์แล้วเป็นจุดเริ่มต้นค่านิยมที่จะเฉลิมพระนามจักรพรรดินีที่สิ้นพระชนม์แล้วด้วยบางส่วนของพระนามที่พระสวามีได้รับหลังสวรรคตประกอบกับอักษรเพิ่มเติมเพื่อพรรณนาคุณลักษณะ แทนที่ประเพณีเดิมตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่ใช้พระนามหลังสวรรคตของพระสวามีเพียงอย่างเดียว

ก่อนหน้า ยิน ลี่หฺวา ถัดไป
กั่ว เชิ่งทง จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
(ค.ศ. 41–57)
จักรพรรดินีหม่า (ราชวงศ์ฮั่น)