ข้ามไปเนื้อหา

มูดะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความสูญเปล่า 7 ประการ

มูดะ (ญี่ปุ่น: 無駄 ムダโรมาจิmuda) หมายถึง ความสูญเปล่าสิ้นเปลือง (Waste) โดยที่กิจกรรมใดๆ ที่กระทำขึ้นแล้วไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มถือว่าเป็นความสูญเปล่า

ในการผลิต ความสูญเปล่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประการ ( 7 Wastes) คือ

  1. Transportation lost ความสูญเสียจากการขนย้ายมากเกินไป
  2. Inventory lost ความสูญเสียจากการมีวัสดุคงคลังมากเกินไป
  3. Motion lost ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป
  4. Waiting lost ความสูญเสียจากการรอมากเกินไป
  5. Over production lost ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความต้องการ
  6. Over process lost ความสูญเสียจากการมีขั้นตอนการทำงานมากเกินความจำเป็น
  7. Defect lost ความสูญเสียจากการมีของเสียมากเกินไป